Megújul a DeLaval aktivitásmérő rendszer

A DeLaval telepirányítási rendszerének (Alpro) a független alrendszere, a tehenek ivarzását jelző aktivitásmérő rendszer 1998-ban jelent meg a piacon és a világon elsőként alkalmazta a rádióhullámon keresztüli adat továbbítást.

Az aktivitásmérés jelentőségét felismerve ma már egyre több, különböző technológiát alkalmazó ivarzásjelző rendszer kapható, azonban sok tekintetben a DeLaval aktivitásmérő rendszere még mindig piacvezető. Az eltelt majd 20 év alatt a rendszer használatával kapcsolatban rengeteg tapasztalat gyűlt össze, sok mindent javításra került a telepirányítási programokban is. 

A fejlesztések azonban nem kerülték el az aktivitásmérő rendszert sem, hamarosan elérhetővé válik az aktivitásmérők új generációja! A mai piaci igényeknek megfelelően az új aktivitásmérők több új jellemvonással rendelkeznek. A különbség szemmel látható, hogy a régit meg lehessen különböztetni az újtól: az új elektronika ezüstös előlapot kapott, az új aktivitásmérő is szürke lett.

 régi vevőegység antennával
 új aktivitásmérő vevőegység  új aktivitásmérő

Az aktivitásmérő rendszer tulajdonképpen két fő részből áll:

  1. Aktivitásmérő antenna és antennaelektronika
  2. Aktivitásmérő

Az új aktivitásmérő antennákkal a korábbi vételi hatósugár jelentősen megnövekedett, ami – a beépítettségtől függően - akár a 200 métert is elérheti.
Az új típusú aktivitásmérők nem csak külsőleg, hanem belsőleg is megváltoztak. Az eddig használatos mágneses érzékelő golyó helyett gyorsulásmérő kerül az új aktivitásmérőbe, így az mozgó alkatrészt nem fog tartalmazni. Az aktivitásmérő új szoftvere további fejlesztések alapjául szolgál majd az ivarzásjelzésben és az ALPRO/DelPro telepirányítási rendszerben. 

A régi aktivitásmérőket kézileg kellett be- vagy kikapcsolni egy mágnes alkalmazásával. Nagy létszámú telepeken ez sok nehézséget okozott. Az új generációs aktivitásmérőnél semmilyen kézi kapcsolás nem szükséges, azok automatikusan aktiválódnak, bekapcsolnak, amikor a tehenek áthaladnak egy azonosító antenna előtt akár a fejőházban, a válogatókapunál vagy az etetőállásban. Ez fordítva is igaz: az aktivitásmérő automatikusan kikapcsol, ha nem érzékel aktivitást 48 órán keresztül. Ezzel az elem élettartama még inkább növelhető. Az új aktivitásmérőben az elem élettartama megegyezik a régi típusúéval, ami folyamatos bekapcsolás esetén kb. 10 év.
Az új aktivitásmérő a tehén aktivitási adatait is gyakrabban küldi át rádióhullámon. A régebbi aktivitásmérő óránként küldte mindig az utolsó 24 óra adatait. Az új aktivitásmérővel az adatok továbbítása minden 15 percben megtörténik, így óránként már négyszer több adatunk lesz a régebbi rendszerhez képest. Ezáltal az optimális termékenyítési idő, az álló ivarzás kezdetének jelzése még pontosabbá válhat.
Az aktivitásmérő működési és adatfeldolgozási elve alapvetően nem változik, mivel annak megbízhatóságát az elmúlt 20 év alatt bizonyította. Az aktivitásmérő rendszer működése független a fejőháztól, üszők esetén is jól alkalmazható akár a legelőn is. 

  • Mivel mi 24-órás adattömeggel dolgozunk, az aktivitás modell teljesen független attól, hányszor olvas naponta a tehénen az aktivitásmérő. (Ez esetben napi egy küldés elegendő; míg sok más ivarzásfigyelő rendszernél, ha az összegyűjtendő aktivitás info egy fejésnél hiányzik, tönkreteszi a teljes napi információt) 
  • Az Alpro aktivitásmérővel nem csak az ivarzó teheneket találhatjuk meg a nagy aktivitás riasztás segítségével, hanem a kevésbé aktív, beteg egyedek megtalálásában is segítség lehet a kis aktivitási adatok közlésének köszönhetően 
  • Az ALPRO aktivitásmérő rendszer kis aktivitás esetén pontosabb adatokat közöl a versenytársaknál, mivel azok csak egy normális „gördülő átlag százalékot” ajánlanak. 
  • Az ALPRO általános aktivitási modellje képes megmondani, az egyes becslések pontosságát és használni ezt az információt a „kis aktivitás valószínűségének” pontosítására. 
  • A relatív aktivitás teljesen jó és összehasonlítható aktivitás mérték. Megmondja, mennyit mozgott a tehén az elmúlt 24 órában. 

 Ha a felhasználó úgy ítéli, hogy a rendszer „pontosságán” javítani kellene, akkor elvégezhető a „finombeállítás” különböző paraméterek tekintetében.  Beállíthatók többek között a pontossági szintek, a riasztási küszöbértékek, az érzékenységi szintek, a csoport paraméterek. Az ALPRO aktivitásmérő rendszer fejlett hibakeresővel is rendelkezik, amelynek segítségével ellenőrizhető az aktivitásmérők működése, az antennák hatósugara, a hatékonyság. 

Egyre inkább tapasztalható, hogy az állattenyésztésben hiány mutatkozik megfelelően képzett munkaerőből. A telepen alkalmazott kevesebb dolgozó ugyan lehet „költséghatékonyabb”, de a munka szakmai színvonala sokszor kívánnivalókat hagy maga után. A leterhelt telepi dolgozók nem képesek, nem tudják figyelemmel kísérni napi visszatérő rendszerességgel a tehenek életét, rögzíteni a változásokat, ivarzásokat, stb. Az ilyen jellegű telepi problémákban nagy segítséget jelenthet a megfelelően alkalmazott telepirányítási rendszer. Az új aktivitásmérőnél megszűnnek a korábban szükséges kézi ki- és bekapcsolással együtt járó félreértések és a leterheltség, mivel az új aktivitásmérők ezentúl automatikusan kapcsolnak be. 

A DeLaval által kifejlesztett és forgalmazott ALPRO aktivitásmérő rendszer világszerte bizonyította rugalmas felhasználhatóságát és megbízható, pontos működését, mely kiemeli a többi, piacon található hasonló termék közül.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.