A tejelő tehenek élettartama a tejtermelésben

Az intenzíven termelő tejelő tehenek élethossza világszerte csökkenést mutat, amely átlagosan 2,4 laktáció az USA-ban és Dániában. Ez a rövidebb életciklus főleg a nyereségesség miatti gazdasági döntések eredménye, melyre általában hivatkoznak is. Azonban a tejelő tehenek rövidebb élettartamának oka legnagyobb részben a gyenge egészségi állapot vagy fertilitási problémák miatti selejtezés. Ez nem csak kisebb nyereséghez vezethet, de a vevőket is érint, akik egyre inkább odafigyelnek az állatjóléti állapotokra.

Élettartamú Napi Tejhozam (LDY) mint a teljesítmény egy jelzője

A csak a laktációs tejtermelésre való odafigyelés helyett hasznos lehet elgondolkozni és figyelembe venni a tehén élettartama alatt adott tejmennyiséget is. Az élettartamú napi tejhozam (LDY) vagyis a napi tejhozam a születéstől a selejtezésig alkalmazható, mint a tejtermelő telep szakmai teljesítményének általános jelzője, mivel ez átlagolja a tehén egész élete alatti, minden napi termelést. Azoknál a teheneknél, melyeknél a fejést fiatal korban kezdik, a két ellés közti idő rövid és elég egészségesek ahhoz, hogy több laktáción át éljenek. Ezeknek a teheneknek sokkal nagyobb lesz az élettartamú napi tejhozamuk, mint azoknak, amelyek az első elléskor idősebbek, nem ellenek gyorsan újra és élettartamuk gyenge. Egy nagy termelésű tehénnek -, amely nem érkezik el a harmadik laktációra a gyenge egészségi állapota vagy fertilitása miatt – kisebb LDY értéke lesz mint egy olyan tehénnek, amely eléri az ötödik laktációt, de kisebb átlagos napi tejhozammal.

Négy dolog, amit figyelembe kell venni az élettartamú napi tejhozam kalkulációjánál:

  • tejhozam
  • életkor az első ellésnél
  • ellési időköz/laktáció hossza és
  • a selejtezések/laktációk száma.

Az élettartamú napi tejhozam növelésének kiindulási pontja az ellési életkor csökkentése. Ha az első ellés ideje 25 hónapos kor felett van, akkor az negatívan hat az életteljesítményre és túl sok tőkét köt le valamint növeli a telep karbonlábnyomát (széndioxid lábnyom). A cél az, hogy az első ellés megtörténjen 24 hónapos korban és jó üszőnevelési technológiákon keresztül lehetővé válik az üszők termékenyítése átlagosan 14-15 hónapos koruk körül. Mindig nagyon lényeges azonban az üszők magasságának és testtömegének mérése a növekedés nyomon követése érdekében. Az üszőborjúnak el kell érnie az ellési testtömegének legalább a 70%-át az első termékenyítéskor. Az ellési idő körüli problémák elkerüléséhez rendkívül fontos, hogy az üszők jól fejlettek legyenek. Az optimális első termékenyítés ideje sokkal inkább függ a testtömegtől mint az életkortól. Némely üsző elérheti a kívánt testtömeget 14 hónap alatt, mások ugyanazt a tömeget 16 hónapos korban..

A másik fontos szempont, amin gyakran átsiklanak, a selejtezések nyilvántartása. “Amit nem tudsz mérni, nem tudod irányítani”: ezért fontos, hogy a legyen egy jó nyilvántartás azokról a tehenekről, amelyeknek az állományt el kell hagyni laminitis, tőgygyulladás, rossz fertilitás vagy egyéb betegség miatt. Ezeknek az összegyűjtött információknak a segítségével megvilágíthatók a problémás területek és idővel segíthet a gondolkodásmód változtatásában is, hogy ne csak a laktációs tejhozam kerüljön a figyelem központjába.

Itt kell megemlítenünk az ALPRO telepirányítási programot, ahol a fent említett selejtezések dokumentálva vannak, a kikerülő tehenek minden fontos adata elmentésre kerül. A selejtezési statisztika összegzi a selejtezési okokat, a selejtezés idejét és a selejtezési döntést hozó nevét. A korábban említett két ellés közti időt valamint az első termékenyítéskori életkort az ALPRO szintén kalkulálja és mutatja az állományra jellemző átlagértéket.

LDY nem csak egy nyereségesség indikátor -mivel a telep a teheneit több laktáción át feji és lehet, hogy egy vagyont költ állatorvosi számlákra-, de egyben egy nagyon jó teljesítményjelző,mely középpontba állítja a tehenek egészségi állapotát és fertilitását.

A selejtezések költsége

Egy egészséges tehén állományban tartása egy további laktációra a selejtezés helyett növeli az adott tehén LDY értékét két literrel a helyzettől függően. Egy további laktáció megnöveli a tehén rendelkezésre álló idejét a tenyésztésére fordított költségek  megtérüléséhez (a tejtermeléssel kapcsolatos összes költség 15-20%-a) és elkezdi a profit termelését. Az USA-beli, a korai laktációban történő tehénveszteségek (selejtezések) becsült költsége 500 és 1000 dollár közt van tehenenként és ez csak a jéghegy csúcsát jelenti. A rejtett betegségek előfordulása sokkal nagyobb mint ami látható a selejtezési arányban.

Charlotte Hallén Sandgren állatorvos és a Tehenészetek Fejlesztési Igazgatója a DeLaval központjában több éven át foglalkozott az állategészséggel és állatjóléttel, emellett vezette a Svéd Tejelő Szarvasmarha Egészségügy nemzeti programot: az évek során egyre inkább elmélyült a tejelő tehenek átlagos termelési élettartama csökkenésének kérdésében. Az erőforrások pazarlását jelenti, sok befektetést a borjú- és üszőnevelésbe és azután elvész az állat mielőtt elérné a csúcskondicióját a termelési betegségek és az optimálisnál rosszabb istálló kialakítások miatt.

“Sokkal nyereségesebb az állatokat egészségesen tartani, így mi dönthetjük el melyik tehenet selejtezzük és mikor, és nem kell felnevelni és bevinni az összes üszőt az állományba függetlenül azok potenciális lehetőségétől.”

A tejelő tehén és környezete középpontba helyezése

A tejtermelő tehenészet nyereségességében és állatjólétében való érdekeltség a DeLavalt elkötelezte egy nemzetközi konferencia lebonyolításában és vendégül látásában ez év augusztusában a svédországi vállalat központban és a DeLaval kísérleti telepén.

“Nagyon sok tudás és ismeret van kint a telepeken és szükséges egy holisztikus megközelítés. Itt az ideje, hogy a tejelő tehenet és környezete legyen a középpontban és hallgassunk meg embereket a világ különböző részeiből és szakterületekről, hogy tanuljunk egymástól. Ezeket a megállapításokat és felfedezéseket átadhatjuk a későbbiekben a tejtermelő telepeknek, farmereknek, akik hasznosíthatják majd ezen ismereteket a gyakorlatban.”

 “Mi [DeLaval] biztosak akarunk lenni, hogy ismerjük mi a fontos, mi a legjobb a tehén és a farmer számára, így tudjuk, hogyan segíthetünk a legjobban a telep nyereségességének javításában szakértelmünkkel.” tájékoztatott Charlotte Hallén Sandgren.

Forrás: www.milkproduction.com

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.