Hatékony tehénkomfort, 6. rész

Szaporodás

A szaporodás a tejtermelés szükséges és fontos része. Rendszeres ellés nélkül hosszú távon nehézségek támadhatnak a kívánt mennyiségű tej megtermelésében. Fontos az is, hogy megfelelő számú űszőborjú álljon rendelkezésre az utánpótláshoz, a szaporodás biztosításához és lehetővé kell tenni az állomány méretének megtartását vagy növelését.

Ma már általánosan elterjedt módszer a mesterséges termékenyítés (AI) a bika alkalmazása helyett. Az AI alkalmazásával a tenyésztés ellenőrzési szintje javítható és a tehenészetek a világ bármely részéről származó spermát felhasználhatják, ezenkívül fokozottan kihasználhatók a genetikai előnyös tulajdonságok is. Ezzel együtt azonban növekszik a megfelelő tervezés és a jól strukturált munkafolyamatok megszervezésének igénye. A tehén vemhessé tételének másik módja az embrióátültetés, ami még nem terjedt el széleskörűen, de várható, hogy jelentősége növekedni fog. Az embrióátültetés fő előnye, hogy a kiváló életteljesítményű tehenektől jóval több utód is születhet, ami viszont nem lehetséges az AI módszer alkalmazásával.

Ivarzási ciklus

Amíg a tehén vagy üsző nem vemhes, az ivarzási ciklusa 21 napos hosszúságú, hossza változó lehet, de rendszerint 17 naptól 24 napig terjed. Az üszők ivarzási ciklusa valamivel rövidebb, mint a teheneké. A ciklus addig ismétlődik, amíg a tehén vemhes nem lesz. Az ellést követően általában 20 - 30 napos periódus következik, amikor nem jön létre az ivarzási ciklus. Ez az időszak hosszabb lehet a nagy hozamú teheneknél, mivel ezek nem képesek elegendő energiát felvenni a tejtermelés teljes fedezésére. A tehén szervezete ekkor a saját védelme érdekében késlelteti az ivarzási ciklust.

Az ivarzási ciklust egy komplex neuro-hormonális rendszer szabályozza, amely különböző - az agy és a petefészek által termelt - hormonokat tartalmaz. A fenti ábra egy egyszerűsített grafikont ábrázol, és mutatja a két hormon, azaz az ösztrogén és a sárgatest hormon (progeszteron), változását, amely függ attól, hogy a tehén a ciklus melyik szakaszában van.
Vannak olyan tehenek, amelyek nem követik a normál ivarzási ciklust. Lehetnek például olyan tehenek, amelyek ivarzási ciklusa rendezetlen, mivel petefészkük nem a szabályos 17 - 24 napos ciklusokban működik és emiatt nem figyelhető meg náluk az ivarzási ciklus. Lehetnek olyan tehenek is, melyek petefészkében ciszta található. Ezeknél a teheneknél nagyon rövid időközökben jelentkezik az ivarzás és ivarzási periódusuk három-négy napig tart.

Szaporodás-menedzsment

A fajtától függően az első ellés optimális időpontja az állat két éves kora. Ezután, ideális esetben a tehén minden évben, azaz 365 naponta egy borjút ellik. Egy svéd kutatóintézet eredményei szerint a nem megfelelő ellési időközök jelentős anyagi veszteséget okoznak a tejgazdaságoknak, ami a tőgygyulladást követve a második helyen szerepel. A késői laktációs szakaszban a fejőstehén kevesebb hasznot hoz, mivel a fejési ciklus során csökken a tejtermelés. A hosszú ellési időköz azt jelenti, hogy a fejési eredmény kevésbé nyereséges, mivel a tejtermelés mennyisége csökken, kevesebb borjú születik és túl sok olyan tehén lesz, melyek takarmányhasznosítása alacsony. Ezért a sikeresen alkalmazott szaporodásbiológiai protokol jelentős befolyással van az állomány általános teljesítményére és a nettó jövedelemre. A megfelelően irányított szaporodásbiológia csökkenti a költséges nem tervezett selejtezések kockázatát is.

Az ellési időköznek van egy olyan szakasza, amelyet befolyásolni lehet, és ezt az időtartamot nyitott napoknak nevezzük. Ezt az időtartamot az önkéntes várakozási (involúció) időtartammal (VWP) és a termékenyítési ablakkal (BW) lehet meghatározni. A nem kívánatos hosszú ellési időköz leggyakrabban előforduló oka a kihagyott ivarzás. Megnövelt ivarzásészlelési (HDR) és fogamzási aránnyal (CR), jobb szervezéssel és a termékenyítések javuló időzítésével lehetőség van arra, hogy jelentősen rövidebb két ellés közti időtartam alakuljon ki.

Az ivarzás kimutatása
Az ivarzási ciklus szexuálisan legintenzívebb része az álló ivarzási szakasz, amely kb. 18 órán keresztül tart. A kötetlen tartás esetén ezt a periódust az a tény jelzi, hogy az ivarzó tehén mozdulatlanul áll, amikor egy másik tehén vagy bika ráugrik. Az ivarzási időtartam állatonként változó, de körülbelül az álló ivarzás végét követő 10-12 óra múlva a pete megérik (ovuláció) és az ivarzás véget ér.

Az ivarzás manuális megállapítása
Az ivarzás hagyományos kimutatása az istállóban végzett megfigyelésekkel történik. A teheneket és üszőket naponta kétszer vagy háromszor kell megfigyelni az ivarzást tekintve és minden megfigyelt ivarzást regisztrálni kell a termékenyítés tényétől függetlenül. A nyilvántartások a gazdaság vezetőjét információkkal látják el, és így a jövőbeli ivarzások előre jelezhetők, amivel könnyebbé válik annak megkülönböztetése, hogy a tehén az ivarzási szakaszban van-e vagy sem. A tehenekre való ugrálások többsége este 6 óra és reggel 6 óra között történik, ezért javasolt az ivarzás ellenőrzése ezekben az órákban. A tervezés és regisztrálás megkönnyítése érdekében gyakran alkalmazzák a tehénnaptár vezetését. Ez lehet kézi vagy számítógépesített.
A kézi kimutatással végzett módszer hátránya az, hogy nagyon időigényes és olyan emberekre van szükség, akik képesek a megfelelő jelek alapján megítélni az ivarzás tényét. A sárgatest hormon vizsgálat vagy egyéb a piacon létező módszer segítségével a kimutatási arány növelhető.

Az ivarzás automatikus megállapítása
Az ivarzás alatt lévő tehenek azonosításának másik módja az, ha megfigyelik azok aktivitását. Az ivarzás alatt az aktivitás egészen a normál szint nyolcszorosára növekedhet. Az aktivitás automatikusan regisztrálható a nyakra vagy lábra erősített aktivitásérzékelő segítségével. Ha a mért aktivitást összehasonlítják a legutolsóként megfigyelt ivarzással, tényleges tejhozammal és takarmányfogyasztással, akkor az ivarzás megbízható módon jelezhető. Az automatizálás jelentős időmegtakarítást és jobb ellési időközt biztosít az ivarzás hatékonyabb kimutatása következtében. Egy tanulmány arra az eredményre jutott, hogy a hosszabb ellési időközök költsége napi 3 euró, míg minden egyes rosszul megállapított ivarzás költsége 61 euró.

A termékenyítés időzítése

A mesterséges termékenyítés segítségével a termékenyítés időzítése fontos tényezővé válik. A termékenyítés optimális ideje függ attól, hogy mikor fordul elő az ovuláció az ivarzáshoz viszonyítva és attól is, hogy mennyi ideig életképes a sperma. A spermák többsége kb. 24 órán keresztül életképes marad. A pete élettartama csak kb. négy óra és ez a legkritikusabb tényező. Ezért előnyös, ha a méhben életképes sperma van jelen az ovuláció alatt. Amint az alábbi ábrán látható, az ovuláció általában az álló ivarzás kezdetét követő kb. 30 óra elteltével történik meg.

A termékenyítéssel kapcsolatban két fő szabály van. Hagyományosan a tejgazdaságokban az estétől reggelig szabályt követték. E szerint azokat a teheneket és üszőket kell termékenyíteni késő délután, amelyeknél először figyelték meg reggel az ivarzást. Hasonló módon, azokat a teheneket és üszőket kell a következő reggel termékenyíteni, amelyeknél először figyelték meg délután az ivarzást.
Ez a módszer még mindig alkalmazható, azonban a gazdaságok többsége már sikeresen áttért a napi egy termékenyítésre, amikor azokat a teheneket és üszőket kell termékenyíteni késő délelőtt, amelyeknél először figyelték meg az ivarzást délután vagy az azt követő reggel.

DeLaval IodoFence

A tehénkomfort...

Kuhkomfort hat einen direkten Einfluss darauf, wie lange die Kühe leistungsfähig und gesund im Betrieb bleiben.

...közvetlen hatással van az állatok egészségére valamint a tejtermelésben töltött idő hosszára.

SCB lengő tehénkefe

A cow enjoying the cow brush

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.