Hatékony tehénkomfort, 3. rész

Mozgáspontozás

A mozgáspontszám a tehén járását ill. testtartását mérő minőségi index. A vizsgálat szemrevételezéssel történik. 1,0 és 5,0 közötti pontszám adható, ahol az 1,0 érték azt fejezi ki, hogy a tehén járása normálisnak tekinthető, míg az 5,0 érték esetén a tehén 3 lábát terhelve, sántítva jár. A mozgáspontszám a tehén néhány másodpercig tartó vizuális megfigyelésével határozható meg. Általában elmondható, hogy a 2,0 és 3,0 pontszámok szubklinikai sántaságot jelentenek, míg a 4,0 és 5,0 pontszámok esetén a tehenek klinikai esetnek tekintendők. Az 1,0 értéknél magasabb pontszám alapján nem dönthető el, hogy miért változott meg a tehén testtartása; csupán azt jelzi, hogy közbeavatkozásra lehet szükség egyes teheneknél vagy tehéncsoportoknál a rendellenes testtartás okának megállapítására.

 

Mi tekinthető elfogadható mozgáspontszámnak?

A gyakorlatban lehetetlen elérni azt a célt, hogy az állományban egyetlen sántító egyed se forduljon elő, mivel az 1,0 feletti pontszámmal rendelkező tehenek már valamilyen mértékű sántaságot mutatnak. Lehetőség van viszont a klinikai sántaság kiküszöbölésére (4,0 és 5,0 mozgáspontszám). Ésszerű cél lehet, hogy az állomány több mint 65 százalékának pontszáma 1,0 legyen, míg a 4,0 pontszámmal kiértékelt tehenek száma ne haladja meg a 3 százalékot. Az 5,0 mozgáspontszámú teheneket azonnal el kell különíteni a kezelési területre, még akkor is, ha ez csak a jobb komfortérzet kialakításában segít. 

Hogyan lehetséges, hogy a tehénnek spontán módon javuljon az állapot? A választ erre a kérdésre a mozgáspontozási rendszer jellege adja meg, hiszen nem azonosítja a sántaság okát. A fizikai sérülések, a csülkök közé beszorult kődarabok, de akár az acidózis vagy egyéb betegségek is befolyásolják a testtartást és járást. Az ilyen állapotok egy része magától rendbe jöhet, így az ilyen tehenek lehet, hogy a későbbiekben kevésbé sántítanak, mint amit az adott mozgáspontszám mutat. Viszont a 3.0 vagy annál magasabb mozgáspontszám azt jelzi, hogy a tehenet meg kell vizsgálni a sántaság okának kiderítéséhez. Szükség esetén intézkedni kell a kezeléséről. A magas mozgáspontszám oka sokszor nem a lábaknál vagy csülköknél keresendő. 

Következtetések

A mozgáspontszám meghatározása viszonylag gyors és egyszerű minőségi kiértékelése a tehén járásának, rendszeres (pl. havi) meghatározásával azonosíthatók azok a tehenek, amelyeknél fennáll a klinikai sántas��g kockázata. Ezeket a teheneket kell megvizsgálni, és megkeresni a sántaság okát. 

A csoportos mozgáspontszám használható fel annak meghatározására, hogy várható-e a tejtermelés csökkenése telepi szinten, vagy egy adott tehéncsoportnál. Ez a felbecsült veszteség szolgál annak alapjául, hogy szükség van-e beavatkozásra a telepirányítás vagy a takarmányozás területén. Ugyanakkor a rendszeresen kiértékelt mozgáspontszámok alakulása folyamatos mutatószámot ad a sántaság mértékéről, és egyben jelzésül szolgálhat a sántaság csökkentésére szolgáló intézkedések hatásáról is.

A tehénkomfort...

Kuhkomfort hat einen direkten Einfluss darauf, wie lange die Kühe leistungsfähig und gesund im Betrieb bleiben.

...közvetlen hatással van az állatok egészségére valamint a tejtermelésben töltött idő hosszára.

SCB lengő tehénkefe

A cow enjoying the cow brush

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.