Hatékony csülökápolás, 7. rész - Tisztítás, fertőtlenítés

A hatékony csülökápolás egy kétlépéses folyamatot követel meg: először a csülkök tisztítását majd azok fertőtlenítését.

A fürösztő kád

A fürösztő kádnak olyan hosszúnak kell lennie, hogy a tehén két lépést kell, hogy tegyen benne, minden csülköt kétszer merítve meg ezzel a fertőtlenítőszerben. Dupla fürösztő kád esetén a két kád között ugyancsak két lépés távolság legyen, hogy a tisztító oldat le tudjon folyni a csülkökről. A kád javasolt szélessége minimum 80 cm, mélysége 15-20 cm. Ez már elég mély ahhoz, hogy az ujjak közötti terület is teljesen elmerüljön. Leghatékonyabb a fejőházból kivezető közlekedő folyosóra történő elhelyezés.

A lábvég fürösztés gyakorisága

A fertőzés megelőzésére rendszeres kezelésre van szükség. Hogy milyen gyakran, az függ a gazdaság feltételeitől és a fertőzés mértékétől. Egy alacsony kockázatú környezetben, ahol a fertőzések aránya alacsony, hetente kétszeri fürösztés is elég lehet. Ugyanakkor magas kockázatú feltételek mellett, illetve amennyiben fertőzés szintje magas, a napi fürösztés is ajánlott.

Rendszeres frissítés

Még a tisztító fürösztés után is, kerül a csülkökről trágya ill. szennyeződés a fertőtlenítő oldatba. Amennyiben a fürösztő oldat nincs rendszeresen cserélve, egy idő után a baktériumok száma olyan magas lesz, hogy az oldat inkább káros, mint hasznos.
A fürösztő oldatot a fertőtlenítőszer gyártó ajánlása szerint kell cserélni – általában 200 tehenenként. Nagy állományok esetében ez naponta többszöri cserét is jelenthet. Kis állomány esetében ugyanakkor az oldat több napig is használható. Ebben az esetben fontos, hogy olyan fertőtlenítőszert válasszon, amely hosszabb ideig is megőrzi hatékonyságát, még bizonyos szintű trágyás szennyeződés mellett is.
Az automatikus fürösztőkád egyszerű módja a fürösztő oldat rendszeres cseréjének, nagymértékben lecsökkentve ezzel a munkaerőigényt.

Istálló

Az istállót úgy kell megtervezni, hogy annak technológiai elemei lehetővé tegyék a tehenek természetes viselkedését. Fontos például, hogy a bokszok megfelelő hosszúak, a közlekedők megfelelő szélesek legyenek; a konkrét méretek megfeleljenek az adott tehénfajta szükségleteinek.

Közlekedő felületek, padozatok

Az ideális padozat tiszta és kényelmes járást biztosít az állatoknak. Felülete legyen egyenletes és csúszásmentes anélkül, hogy túlságosan koptatná a szaruállományt. A tehenek a puha padozatot preferálják. Ezt támasztja alá az is, hogy olyan telepeken, ahol nagy területen található gumipadozat, kevesebb a sánta tehén. Ha nincs más megoldás, mint a betonfelület, akkor fontos, hogy az barázdált és csúszásmentes legyen, de ügyelni kell arra, hogy ne legyenek durva vagy éles szélek, foltok.

Almozás

A pihenőfelületnek a természethez hasonló komfortot kell nyújtania. A tehénmatracok kényelmes pihenőfelületet biztosítanak, de ebben az esetben sem szabad elfeledkezni a megfelelő almozásról.

Körmözés

A körmözés kiemelkedően fontos a csülökápolási rutinban. Egyrészt azért, mert a csülkök megfelelő állapotba kerülnek, másrészt pedig a körmözés során időben felismerhető számos kialakulóban lévő probléma. A csülökszaru havonta kb. 5mm-t nő, ami a természetben megfelel a kopás mértékének. Intenzív tartásban azonban a kopás mértéke jellemzően kisebb, ami a szaruállomány túlnövéséhez vezethet. A túlnövés leginkább a hátsó külső illetve a mellső belső csülkökön jellemző. Az ujjhegynél a szaru keményebb és gyorsabban nő, mint a sarkoknál. Körmözetlen állatoknál ez a súlypont áthelyeződését eredményezi. A talp szaruja ugyancsak gyorsabban növekszik, melyet a kemény illetve beton közlekedő felület is elősegít.
Rendszeres körmözéssel kialakítható a helyes súlyeloszlás és megelőzhető a túlnövés és a talpfekély kialakulása. Évente kétszer ajánlott gyakorlott, professzionális körmözőkkel elvégeztetni.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.