Hatékony tőgyápolás, 8. rész - A robotos fejés 12 aranyszabálya

1. Ellenőrizze rendszeresen a tőgyegészséget  2. Ellenőrizze a fejési időközöket 3. Ellenőrizze a tőgynegyedeket 4. Ellenőrizze a megfelelő tőgybimbó előkészítést
Monitor udder health regularly
 
Monitor milking interval
 
Check quarters
 
Ensure effective teat preparation
 
5. Ellenőrizze a fejési vákuumot 6. Ellenőrizze a kehelyfelhelyezést 7. Kerülje az alulfejést/túlfejést  8. Ellenőrizze a VMS beállításokat
Check milking vacuum
 
Check milking attachment
 
Avoid over- or undermilking
 
Check VMS settings
 
9. Ellenőrizze az utófertőtlenítést 10. Tartsa tisztán a fejőrendszert 11. Biztosítsa a tej hűtését 12. Ellenőrizze a fejési/etetési eredményeket
Prevent post-milking infection Keep milking system sterile Cool milk promptly Monitor milking/feeding results


A fejőrobotos fejés részletesen

1. Ellenőrizze rendszeresen a tőgyegészséget

 • Ellenőrizze a tehén monitort a DelPro rendszerben (Mdi index)
 • Ellenőrizze rendszeresen a tőgyegészség alakulását. Használja az Mdi indexet a további vizsgálatokhoz – DeLaval CMT (Kalifornia Masztitisz Teszt), OCC (Beépített sejtszámláló), DCC (Hordozható sejtszámláló), HN (Herd Navigator), stb.
 • Folyamatosan kísérje figyelemmel a tejfeldolgozótól kapott tejminőségi adatokat
 • Folyamatosan regisztrálja minden egyes tehén valamennyi tőgynegyedének egészségi állapotát
 • A fertőzésgyanús tehenek tejét különítse el

2. Ellenőrizze a fejési időközöket

 • Ellenőrizze a fejési várakozó sort, keresse meg azokat a teheneket, amelyek nem voltak legalább 2x fejve az elmúlt 24 órában
 • Ellenőrizze a fejések számát a laktációs időszak különböző időpontjaiban
 • Amennyiben szükséges, terelje be kézzel a teheneket fejésre
 • Figyelje a piros jelzésű teheneket és ellenőrizze azok elvárt tejmennyiségét

3. Ellenőrizze a tőgynegyedeket

 • Mindig használjon eldobható gumikesztyűt
 • Soha ne végezzen előfejést a padozatra
 • Ellenőrizze a tejet, nincs-e csomósodás, színelváltozás vagy egyéb rendellenesség. Különösen kísérje figyelemmel a tehénmonitoron riasztási szintet elérő egyedeket.
 • A tehén kezelése előtt mindig állítsa be a tej elkülönítést a DelPro rendszerben
 • Mindig különítse el a nem megfelelő minőségű tejet

4. Biztosítsa a megfelelő tőgyelőkészítést

 • Ellenőrizze a tőgybimbó előkészítő kehely működését legalább naponta egyszer
 • Használjon törzskönyvezett tőgyelőfertőtlenítőt - amennyiben szükséges - a magas szomatikus sejtszámú egyedeknél
 • A tőgybimbó előkészítés nem csak a tisztítást, hanem a stimulálást is magában foglalja a megfelelő tejleadás érdekében
 • A hosszabb stimuláció általában magasabb tejfolyást eredményez

5. Ellenőrizze a fejési vákuumot

 • Ellenőrizze a fejési vákuum szintjét legalább naponta egyszer
 • A vákuumszint, a pulzációs ütemszám és ütemarány meg kell, hogy feleljen a DeLaval előírásainak

Figyelem: Az alacsony vákuumszint hosszabb fejési időt eredményez, így a tőgyvég nagyobb igénybevételnek van kitéve, mely tőgyegészségi problémákhoz vezethet! 

6. Ellenőrizze a kehelyfelhelyezést

 • Tartsa tisztán a kamera üvegét
 • Nem megfelelő kifejés esetén ellenőrizze a tőgybimbó pozíciók beállítását a VMS rendszerben
 • Ellenőrizze/állítsa be a tőgyelőkészítés idejét a lassú tejleadású teheneknél
 • Ellenőrizze a kehelygumit és tömlőzetet, nincs-e levegőszivárgás
 • Ellenőrizze a robotkar pozícióját
 • Ellenőrizze a karvég billentési beállításokat tőgynegyedenként
 • Ellenőrizze a fejőkelyhek külső/belső tisztítását

7. Kerülje az alulfejést/túlfejést

 • Ellenőrizze a levételi határ beállítását, megfelelő-e a tőgy kifejése
 • A túlfejés a tőgybimbó végének megbetegedését eredményezi
 • Ellenőrizze a kehely visszahelyezési beállításokat (lerúgás után), változtassa meg, ha szükséges

8. Ellenőrizze a VMS beállításokat

 • Ellenőrizze az etetővályú beállítását
 • Ellenőrizze a hátsó farlemez működését
 • Ellenőrizze a padozattisztító beállítását és működését
 • Ellenőrizze az abrakadagolás sebességét
 • Kehelylevétel közben ne legyen abrakadagolás
 • Ellenőrizze az abraketetési beállításokat a VMS-ben illetve az etetőállásban (ha van)

9. Ellenőrizze az utófertőtlenítést

 • Mindig VMS használatra jóváhagyott elő- ill. utófertőtlenítő szert használjon
 • A tőgybimbók fertőtlenítésével előzhető meg leghatékonyabban a tőgygyulladás elterjedése
 • A tehénforgalom kialakításával biztosítsa, hogy a tehenek fejés után ne feküdjenek le. Fejés után a tehenek lehetőleg az etetőtérbe kerüljenek.

10. Tartsa tisztán a fejőrendszert

 • Cserélje a tejszűrő papírt legalább 8 óránként
 • Tej elkülönítés után  a rendszer végezzen rövid tisztítást
 • Legalább 8 óránként végezzen komplett rendszer tisztítást
 • VMS használatra jóváhagyott mosószert használjon, ellenőrizze az előírt adagolást és hőmérsékletet
 • Amennyiben szükséges, fertőtlenítse a rendszert a VMS használatra enegdélyezett fertőtlenítőszerrel. Kövesse a címke utasításait
 • Legalább naponta egyszer ellenőrizze a tisztítási riasztásokat a DelPro rendszerben

11. Biztosítsa a tej hűtését

 • Folyamatosan kísérje figyelemmel a tej hőmérsékletének alakulásátaa fejés alatt és a tartály mosása után
 • Legalább naponta egyszer ellenőrizze a tejhűtési riasztásokat a DelPro rendszerben
 • Mindig kövesse a tejfeldolgozó előírásait a hőmérséklet tekintetében
 • A tej elszállítása után azonnal végezze el a tartály tisztítását a megfelelő mosószerrel

12. Ellenőrizze a fejési/etetési eredményeket

 • Ellenőrizze a tejminőségi paramétereket a DelPro listákban
 • Amennyiben lehetséges,  használja rendszeresen a DeLaval CMT, OCC, DCC, HN adatokat a további elemzésekhez
 • A fejőrendszer megfelelő működését biztosítsa a megelőző karbantartási feladatok rendszeres elvégzésével (kehelygumik, tömlőzet, kopó alkatrészek cseréje a DeLaval előírásainak megfelelően)
 • Biztosítsa, hogy az etetőasztalon a nap 24 órájában álljon rendelkezésre megfelelő mennyiségű és minőségű tömegtakarmány
 • Tisztítsa a pihenőbokszokat naponta 2x
 • Biztosítsa az istálló megfelelő szellőzését és megvilágítását

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.