Megfelelő megoldás-e a robotos fejés nagy telepek esetén?

Nem vitás, a robotos fejés megfelelő megoldás nagy telepek esetén is, ahogy azt világszerte számtalan, különböző körülmények között működő példa bizonyítja. A robotos fejés alaptétele ugyanis az adaptálhatóság, azaz a moduláris felépítésnek köszönhetően bármilyen telepi mérethez illeszthető.

Egy automatikus fejőberendezés üzemeltetése ugyanolyan jártasságot igényel, mint több egység üzemeltetése. A rendszer szempontjából ugyanaz történik az 1-2 egységet üzemeltető telepeken, mint az igazán nagy, 20- 30 robot egységet használó telepeken. A különbség a telep irányításának nagyságrendjében van, hasonlóan a hagyományos fejést folytató telepekhez. Ezeket a különbségeket ott is megtaláljuk. 

Amikor felmerül az automatikus fejőberendezés lehetősége egy telepen, (pl. 8 robot használata 500 tehén esetén), mindig az a kérdés vetődik fel először: teljes automatizálással indítsanak vagy legyen valamilyen hibrid rendszer? A legtöbb project úgy indul, hogy csak az állomány egy részét fejik az automatikus rendszerben. Pénzügyi szempontból ez tűnik a leglogikusabb lépésnek. Észak-Amerikában, ahol jellemzően nagy telepek találhatóak a termelők fokozatosan állnak át, először az állomány felét fejik automatikus módon kb. 1000 tehenes létszámig, a felett pedig az állomány kb. 20 százaléka kerül első lépésben a robotokba.

A fokozatos kiépíthetőség, modularitás és flexibilitás miatt a nagy telepek teljesen átépíthetőek, a régi struktúrák felhasználásával, vagy teljesen új telep, gazdaság is létrehozható.

Az automatikus fejés előnyei a nagy telepek esetében

Az automatikus fejés megvalósításával a nagy létszámú telepek ugyanazokat az előnyöket élvezhetik, mint a kis és közepes méretű gazdaságok. Van azonban két terület, amelyek esetén az előnyök kiemelkedőek.

Munkaigény

A technológiai költségek csökkennek, a munkaerő költsége viszont folyamatosan emelkedik. Ez a megfordíthatatlan tendencia a legtöbb iparágat érinti, így a tejtermelő gazdaságok sem jelentenek kivételt. Az automatizálás a fenntartható megoldás a jövőre tekintve. A robotos fejés meggondolásakor fontos paraméter a munkaerő hatékonyság megvizsgálása, azaz az egy robotra jutó dolgozók száma. Az 1. táblázatban látható példák különböző méretű robotos telepek munkaerő igényét mutatják.

1. táblázat
 

A munkaerő kérdése nem csak a hatékonyságra korlátozódik. Egyre inkább jellemző, hogy nem áll rendelkezésre képzett munkaerő. Ez elsősorban arra vezethető vissza, hogy a munkakörülmények nem jelentenek vonzerőt a fiatal, tehetséges egyének számára. A robotos fejés vonzóbb lehet a fiatal, technológia orientált nemzedék számára, akik jó telepi dolgozókká, vezetőkké válhatnak. Ez nagy lépés lehet az egész iparág számára. Ők várhatóan magasabb bérigénnyel élnek, de ez kifizetődik, mivel a fejlett technológiát, a rendelkezésre álló adatokat készségszinten használják és pontos, jól megalapozott döntéseket tudnak hozni a megfelelő irányítási stratégiához.

Egyedi bánásmód

Az ideális állományméret: egy tehén. A telepi mérettől függetlenül, legyen szó egy vagy sok robotról, a gazdának, telepvezetőnek lehetőséget ad a rendszer arra, hogy a tehenek egyedi igényeit is figyelembe vegye anélkül, hogy ez rengeteg időt igényelne. Az egyedek folyamatosan figyelemmel kísérhetők és egyedi igényeik szerint kezelhetők a rendszerben, a minél nyereségesebb működés érdekében.

Robotfejést használó nagy telep példája:

Nagy telep tervezése

Az automatikus fejést megvalósító nagy telepek tervezésekor az alábbi főbb szempontokat kell figyelembe venni:

Méret

 • Készítsen rövid, közép- és hosszú távú stratégiai tervet a fokozatos megvalósításról.
 • Az első fázis elkezdésének ideális mérete 8 robot – 500 tehén. A csoportosítás lehet: 60-65-ös tehéncsoportokkal egy robot és 120-130-as tehéncsoportokkal két robot esetén. Nagy istállókat is létre lehet hozni, azonban figyelembe kell venni a megfelelő tehénforgalom kialakítását.
 • Miután az első 8 robotos egység készen van és az elvárásoknak megfelelően működik, lehet tervezni a következő egység megvalósítását. A bővítést már a project kezdetétől tervezni kell, és a kivitelezést ennek megfelelően kell végrehajtani.

Tehénkomfort és tehéncsoportok kezelése

 • A robotos istállókban a tehenek csoportosítását a laktációk száma és a tehenek viselkedése alapján kell végrehajtani, nem pedig a laktációs periódus szerint. A tervezés során a döntéseket úgy kell meghozni, hogy a korai laktációs tehenek elsőbbséget élvezzenek.  
 • A takarmányozás nem csak a megfelelő mennyiség kiosztásáról szól, fontos a folyamatos rendelkezésre állás is. Mindig kell az etetőasztalon lenni friss, megfelelő mennyiségű és minőségű takarmánykeveréknek. 60-75 cm jászolszélességgel kell számolni tehenenként. Az etetőút két oldalán ideális esetben két- három pihenőboksz sort tervezzünk.
 • Az USA-ban a homok alom a legelterjedtebb. Ez valóban jó megoldás, de hátrányosan hat a műszaki berendezések élettartamára. Az alom megválasztásakor oda kell figyelni a megfelelő boksz megközelítésre, és amennyiben szükséges az alom rendben tartására. A matrac jó választás, ebben az esetben megfelelő alátámasztást, csúszásmentes felületet és kényelmes fekvést biztosító anyagot kell választani. Sand
 • Kerülni kell a túltöltést. Ne legyen sokkal több állat, mint pihenőboksz a csoportban, mivel a frissen ellett állománynak ez nem megfelelő. A gyakorlatban a nagy telepek maximum 105% töltöttségig mennek el.
 • Egy és több robot is megfelelően működik egy csoportnál. Biztosítani kell ugyanakkor a megfelelő tehénforgalmat, amely lehetővé teszi, hogy egy ember el tudja végezni az állatok terelését a robothoz illetve a kezelőterületről a termelő területre.
 • Folytassa a jelenleg alkalmazott lábfürösztési technológiát. Ez kulcsfontosságú az egészséges lábvégekhez. A lábvég betegségek hátrányosan befolyásolják a tehenek mozgását, ezáltal a tehénforgalmat.
 • A nyakmegfogós etetőkorlátok alkalmazása megfontolandó, mivel segítségével lehetővé válik a tehenek megfogása és például megkönnyíti a tőgyek szőrtelenítését is.
 • Természetes vagy mesterséges szellőzés szükséges, mivel a teheneknek egyenletesen kell elhelyezkedniük az istálló területén, kerülni kell a nem megfelelő szellőzés miatt esetleg kialakuló csoportosulásokat. A mesterséges ventillátoros szellőzéssel ellátott istállók megfelelő megoldást biztosítanak a meleg nyári hónapokban.

Tehénforgalom

 • Etetési stratégiák: Amennyiben a TMR takarmányozás a cél, és az abrak költséget minimalizálni szeretné, akkor az “először fejés” tehénforgalom a megfelelő választás. Ennél a megoldásnál a teheneket az etetőtérbe haladás során válogatjuk ki fejésre. A fő motivátor ebben az esetben a tömegtakarmány rendelkezésre állása az etetőasztalon. Ennél a rendszernél a robotokban csak minimális abraktakarmányt kapnak a tehenek.
 • Amennyiben lehetséges az etetési stratégiát a PMR részleges takarmánykeverék alkalmazásához igazítani, úgy megfelelő megoldás mind a szabad tehénforgalom mind az “először etetés” tehénforgalom. Ebben az esetben az abrak kb. 50%-át etetjük a tömegtakarmányba keverve, a többit a robotban, ill. Istállói etetőállásokban kapják a tehenek. A fő motivátor ebben az esetben az ízletes abrak takarmány.
 • Munkaerő megtakarítás: ebből a szempontból a leghatékonyabb tehénforgalmi megoldás az irányított forgalom. Ebben az esetben a teheneknek át kell haladni valamilyen válogatókapun, ami betereli őket fejésre amennyiben szükséges. Ez a szabad tehénforgalommal szemben (ahol a terelendő állatok az állomány kb. 10-15%-át kiteszik), rendkívül kevés (kb. 3%) állat terelését eredményezi. Kis és közepes méretű telepeken ez nem sok tehén, azonban a nagy telepeken az állomány 15%-a 100 – 150 tehenet is jelenthet.  Ez óriási különbség!

Átállás

A telep méretétől függetlenül figyelembe kell venni, hogy az átállás során a megszokott rutinok megváltoznak, ahogy a telep irányításának formája is változik. Az átállási periódus megtervezése rendkívül fontos. Az érintett dolgozók képzése, a stratégia felállítása, a folyamatok megtervezése, a megfelelő tehenek kiválasztása mind részét kell, hogy képezzék az átállásra való felkészülésnek

Jó előre ki kell válogatni a megfelelő teheneket az automatikus fejéshez. A szelekciós kritériumok a következők:

 • Fejési sebesség, tejleadás sebessége
 • Tőgyalakulás, tőgy mérete, tőgybimbók elhelyezkedése
 • Laktáció: A második laktációs tehenek a legjobb választás, már hozzászoktak a fejőgéphez, de még fiatalok a könnyű alkalmazkodáshoz. Az idősebb tehenek rendszerint nehezebben alkalmazkodnak az új körülményekhez.

Egykaros robot vs. AMR (automatikus körforgós berendezés)

 Automatikus körforgós fejőberendezés (AMR)

A tejtermelő telepek legnépszerűbb választása jelen pillanatban az egy karral rendelkező robotállások. 2010-ben a DeLaval bemutatta az első automatikus körforgós fejőberendezést, az AMR egységet. Ilyen rendszerű berendezések 2009 óta működnek különböző körülmények között elsősorban Németországban, Svédországban és Ausztráliában. Az eredmények rendkívül ígéretesek. Ennél a berendezésnél a fejő munkáját váltja ki a berendezés robotkarok alkalmazásával. A tőgybimbók előkészítésére, ill. a kelyhek felhelyezésére 2-2 kar szolgál, majd az utófertőtlenítést szintén egy robotkar végzi. Jelen pillanatban a berendezés 26 állásos körforgó platformmal működik, és 560 tehén napi háromszori vagy 800 tehén napi kétszeri fejését tudja biztosítani.

A z automatikus fejőberendezések használata a nagy telepeken nagyon ígéretes jövőt mutat. A különböző, egyre hatékonyabb technológiák bevezetése a legjobb út az iparág előtt álló kihívások leküzdésére. A fejlesztéseknek nagy hatása van a munkaerő igényre, telepirányítási feladatokra és a szociális felelősségvállalásra.

Amennyiben automatikus fejőberendezés telepítését fontolgatja a gazdaságban, figyeljen oda: a technológiát adaptálja a saját igényeihez, ne fordítva! A siker így lesz biztosított!

 

1000 tehén és 17 fejőrobot

A németországi Radiborban 2011-ben helyezték üzembe Európa legnagyobb fejőrobotokat használó fejőüzemét.

Tovább

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.