Istálló kialakítása, tehénforgalom az automatikus fejési rendszerekben

A fejőrobotos istállókban a tehenek evés iránti igényét használják fel motivációs tényezőnek.

A tehén fő motivációja ahhoz, hogy meglátogassa a fejőállást az, hogy ott koncentrátum takarmányt kap. A robotállások ezért koncentrátum adagolókkal (1-4 féle koncentrátum etetéséhez) vannak ellátva. A tehénforgalomnak az istállóban követnie kell az Étkezés – Pihenés – Fejés elvet, azaz a tehénnek mindhárom tevékenység elvégzéséhez megfelelő helyet kell biztosítani a megfelelő időben. A fejőállásnak jól láthatónak és könnyen elérhetőnek kell lenni. A fejőrobotos rendszer csak kötetlen tartású istállókban használható, melyek jellemzően pihenőbokszos kialakításúak, de egyes esetekben lehetnek mélyalmosak vagy növekvő almosak is. A trágya eltávolítása jellemzően automatikus trágya kihúzókkal történik, ugyanis a traktoros kitoló megjelenése naponta többször is zavarná a tehénforgalmat.

A fejőállás általában az istálló közepén kerül elhelyezésre, hogy a tehenek által megtett út a pihenőtér – etetőtér és a fejőállás között a lehető legrövidebb legyen. Amennyiben a fejőállás az istálló végében található, annak előnyei a rövidebb tejtovábbító csőhosszak és a fejőállás tiszta elérhetősége.

Annak érdekében. hogy a tehenek gyakran meglátogassák az etetőteret – és ezáltal lehetőség szerint a fejőállást is – mindig megfelelő mennyiségű és minőségű tömegtakarmánynak kell lenni az etetőasztalon, a nap 24 órájában.

A tehénforgalmi rendszerek két fő csoportja a szabad tehénforgalom és az irányított tehénforgalom.

Szabad tehénforgalom esetén a tehenek szabadon járhatnak a pihenőtér, etetőtér és a fejőállás között. Előnye, hogy a tehenek egyedi igényeik szerint látogathatják meg a különböző területeket, hátránya viszont, hogy nem lehet ellenőrizni a fejések számát, időzítését. A kevésbé mozgékony tehenek jellemzően kevesebbszer mennek fejésre - van amelyik egyszer sem – így jelentős a fejőállásba kézzel beterelendő tehenek száma az állományban, elérheti a 10-15%-ot is. Ugyanakkor a mozgékonyabb tehenek többször is meglátogatják a fejőállást a koncentrátum takarmány reményében akkor is, amikor nincs fejési engedélyük, így feleslegesen foglalják a berendezés kapacitását.

Az irányított tehénforgalom esetén jellemzően egyirányú kapukkal vagy automatikus válogatókapukkal irányítják a tehénforgalmat. E módszer alkalmazásával el lehet érni, hogy a fejőrobotba csak olyan tehenek kerüljenek, amelyek fejési engedéllyel rendelkeznek. A fejőrobotok kihasználtsága ennél a rendszernél a legjobb. Ezen tehénforgalom egyik legjobb példája az un. Először Etetés forgalom, melynél a pihenőtér el van választva az etetőtértől és a robot elővárakozó terétől. A tehenek egyirányú kapukon keresztül bármikor, a nap 24 órájában el tudják érni az etetőasztalt, amit naponta 10-12 alkalommal meg is tesznek. Innen egy intelligens válogatókapun keresztül tudnak visszatérni, mely attól függően, hogy mikor történt az utolsó fejés vagy a visszairányítja őket a pihenőtérbe vagy pedig a fejőrobot elővárakozó terébe kerülnek. Fejés után pedig visszatérnek az etetőtérbe, ahonnan a válogatókapun áthaladva most már a pihenőtérbe jutnak.

Az irányított tehénforgalom használata esetén elenyésző a fejőállásba kézzel terelendő tehenek száma, amennyiben mégis van ilyen egyed, az nagy valószínűséggel lábvég problémával vagy tőgygyulladással küszködik, így kevésbé mobil mint egészséges társai.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.