Az automatikus fejési rendszerek speciális karbantartási követelményei

Az automatikus fejési rendszerek használata új kihívások elé állítja mind az üzemeltetőt, mind a szakszerviz szolgálatot.

Az automatikus fejési rendszerek a nap 24 órájában működnek és folyamatosan végzik a fejést. A megfelelő kihasználtsághoz elengedhetetlen a berendezések műszaki színvonalának folyamatos szinten tartása. Amennyiben az esteleges vészleállás túl hosszú ideig tart, úgy a tehenek fejésében fejésben olyan torlódás jön létre, amely csak napok alatt rendeződik. 

Az üzembiztos működéshez minden forgalmazó előírja a megelőző karbantartási szerződés megkötését. A forgalmazók sokféle konstrukciót ajánlanak a megelőző karbantartási és a szerviz tevékenység ellátására. Egyik megoldás a fejések száma alapján számolt karbantartási díj, amelynél a gép kihasználtságának függvényében fizeti az üzemeltető a karbantartási díjat a szakszerviznek. Másik konstrukció a szolgáltatás szintjének differenciálása, így Alap, Normál illetve Prémium szerződés megkötése, melynél az Alapszintű szerződés csak készenléti díjat tartalmaz és minden kiszállás után fizetni kell, míg a Prémium szerződés minden kiszállási díjat és a megelőző karbantartási tervben szereplő cserélendő alkatrészek díját is tartalmazza.

Az automatikus rendszerek karbantartásával és szervízelésével foglalkozó szakemberek magas szintű képzésen kell, hogy részt vegyenek, melyre általában a forgalmazó oktatási központjában kerül sor. Az oktatás általában elméleti és gyakorlati részt is tartalmaz.
A szakszerviznek 24 órán keresztül hívható segélyvonalat kell biztosítani, az ott dolgozó szakembereknél pedig elvárás a magas szintű nyelvtudás a gyártó céggel való kapcsolattartáshoz.
A szakszerviznek ezen felül rendelkeznie kell minden olyan tartalék alkatrésszel, melynek meghibásodása a fejés leállását okozhatja.
A magas napi üzemóraszám miatt a megelőző karbantartási feladatok egy részét jellemzően az üzemeltető végzi. Napi feladat a berendezés működésének áttekintése, a vákuumszint ellenőrzése, az esetleges légszivárgások ellenőrzése, a tőgymosás ellenőrzése illetve a vákuumszivattyú és kompresszor megfelelő működésének ellenőrzése.Az üzemeltető végzi a vákuumszivattyú kenési rendszerének olajjal való feltöltését illetve a kehelygumik cseréjét is.Az automatikus fejőrendszer forgalmazójának biztosítani kell a megfelelő szakszerviz háttér kiépítését. A fentiekben említett okok miatt a leállásokat el kell kerülni, amennyiben mégis leáll a rendszer úgy a hiba elhárítását késedelem nélkül meg kell kezdeni.

A hibaelhárítás több lépcsőben történik.
Az első lépcső az üzemeltető, aki a rendszer leállásakor SMS vagy hang üzenetet kap mobiltelefonjára, mely tartalmazza a hiba jellegét és a hiba idejét. Első körben neki kell elhárítani a hibát.
Amennyiben a hiba továbbra is fennáll, úgy a 24 órán keresztül hívható segélyvonalat hívja. Az itt dolgozó szakember általában internetes kapcsolaton keresztül rá tud csatlakozni a berendezésre és a hibák egy részét távolból is el tudja hárítani.
Amennyiben ez sikertelen, úgy személyes beavatkozásra van szükség. Elvárás a szakszervizzel szemben, hogy a hiba bejelentésétől számított egy órán belül a helyszínen legyen egy szakember és megkezdje a hibaelhárítást.
Az automatikus fejési rendszerek majdhogynem 15 éve működnek világszerte, és a gyártók folyamatosan fejlesztik azokat. Az üzembiztonság minden gyártó kiemelt céljai közé tartozik, melynek eredménye az egyre megbízhatóbb berendezések megjelenése. Ezt a tendenciát igazolja vészhelyzeti leállások számának csökkenése és a megelőző karbantartási periódusok növekedése is.

 

 

 

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.