A robotos gazda egy napja

Napi rutinok

 

Etetés – A megfelelő etetés alapvető bármely tartási rendszerről beszélünk is. A robotos fejésnél azonban ennél többről is szó van: ez a fő motivációja a megfelelő tehénforgalomnak. A robotos tejtermelők átlagosan napi két órát foglalkoznak az etetéssel. Ez a napi teendők közül a leginkább időigényes feladat, így meggondolandó lehet egy automatikus etetési rendszer beszerelése. Az automatizált TMR etető berendezések használatával a tehenek naponta legalább nyolcszor takarmányhoz juthatnak, és a gazda mintegy 1,5 óra időt takaríthat meg.

Telepirányítás számítógép segítségével – A gazdának kb. napi másfél órát kell a számítógépes telepirányítással foglalkoznia. Fontos az alábbi adatok figyelése legalább naponta három alkalommal:

- Fő termelési paraméterek, mérőszámok

- Nem fejt tehenek (amelyek több mint 12 órája nem voltak fejve)

- Nem kompletten kifejt tehenek (azon egyedek, melyeknek legalább egy tőgynegyedénél a legutolsó fejés folyamán kifejt tejmennyiség a beállított határérték feletti mértékben tér el az elvárt tejmennyiségtől)

- Tőgygyulladás gyanús tehenek (OCC sejtszám, vértartalom, vezetőképesség, MDi jelzőszám)

- Magas aktivitású vagy ivarzó tehenek, alacsony aktivitású, esetleg beteg tehenek

Állomány egészségügy – A robotos rendszerekben a speciális kezelést igénylő vagy figyelmeztetéssel rendelkező tehenek automatikusan elkülönítésre kerülnek egy válogatótérbe. Legalább naponta két alkalommal ezt ellenőrizni kell, és a megfelelő tevékenységeket el kell végezni, amely átlagosan napi 1,5 órát vesz igénybe.

Pihenőboxok, robot állás tisztítása – Az automatikus fejési rendszerekben a fő cél a napi fejések számának maximalizálása. A tehenenkénti fejési idő a lehető legrövidebb legyen az állásban, a robot fejéssel töltött ideje pedig a lehető leghosszabb legyen naponta. A tőgybimbók tisztasági állapota nagyban befolyásolja az állásban töltött időt – minél szennyezettebb a tőgybimbó annál hosszabb idő szükséges a fejés előtti megtisztításukhoz. A VMS rendszerben a tőgybimbó tisztítás intenzitása akár tehenenként egyedileg is beállítható. Amennyiben csak 3 másodpercet veszünk figyelembe, mint hosszabb tőgybimbó tisztítási időt bimbónként az kevésnek tűnhet első ránézésre, azonban az egy tehénre vetített teljes idő így akár naponta 3 x 4 x 3 = 36 másodperc is lehet napi háromszori fejés esetén. Ez egy 240 tehenet tartó gazdaságban 2,4 óra többlet tisztítási időt eredményez amit a rendszer nem fejéssel tölt! Ez hatékonyság tekintetében azt jelenti, hogy 20 fejéssel kevesebbet lehet elvégezni naponta! Napi 1,2 órát eltöltve az istállóban az alom rendezésével a lehető legjobb befektetés, hiszen így a robotnál értékes tisztítási időt lehet megtakarítani.

Régen fejt vagy nem teljesen kifejt egyedek kifogása – Minden tehén különböző, így minden nap lesz néhány tehén, amelyik lassú, sánta, vagy egyéb ismeretlen ok miatt nem látogatja az állást a megfelelő időben. A nem teljesen kifejt állatokkal is foglalkozni kell a tőgygyulladás megelőzése érdekében. Ezt a rutint naponta kétszer kell elvégezni. Az istálló és tehénforgalom megfelelő kialakításával ez egy óránál nem vesz több időt igénybe naponta. Figyelembe kell venni, hogy a tehénforgalom kialakítása nagyban befolyásolja a kifogással töltött időt. A szabad tehénforgalommal rendelkező istállókban ez az idő jóval több, mint az irányított tehénforgalmú istállókban.

A robot és a tejház tisztítása – Egyszer egy gazda azt mondta: “ Ha törődsz a robottal, az is törődni fog veled.” Ez egy bölcs megállapítás, hiszen mind a robot kinézetét, mind a teljesítményét befolyásolja.
A kamera lencse megfelelő tisztítása ugyanolyan kritikus pont, mint az összes többi részegység tisztántartása, hiszen csak így lehet megfelelni a higiéniai előírásoknak. A tiszta berendezés hatékonyabban is működik, mivel nem jelentkeznek az elpiszkolódásból adódó meghibásodások

Új állatok beszoktatása – Emlékeznünk kell rá, hogy a robotos fejésnél a tehenek a mi partnereink. A megfelelő motivációhoz és teljesítményhez következetes beszoktatási rutint kell kialakítani az üszők számára. Erre sokféle megoldás létezik. Egy 120-240 tehenet tartó gazdaságban ez naponta kb. kétszer fél órát vesz igénybe.

Tejszűrő csere – A tejszűrőket naponta háromszor kell cserélni.

Takarmány rendezése – A megfelelő tehénforgalomhoz a teheneket motiválni kell. Ennek eszköze a megfelelő minőségű és mennyiségű takarmány elérhetősége az etetőasztalon. Az asztalon lévő takarmányt ajánlatos négy óránként rendezni, azaz az etetőkorlát felé tolni. Amennyiben friss takarmány kiosztása naponta kétszer történik, úgy a négy óránkénti takarmány rendezése kb. 18 percet vesz igénybe naponta.

Szabadidő ill. egyéb tevékenységek – Ha a gazda megfelelően szervezi az idejét és a tevékenységeit, úgy marad ideje egyéb teendők ellátására. Ugyanakkor el kell mondani, hogy a tehenészeti telep továbbra is jelentős munkát igényel a fejés automatizálása mellett is. Elég csak a heti rutinszerű munkákra, a borjúnevelésre vagy a szántóföldi munkák elvégzésére gondolni.
Az automatikus fejési rendszer használatával a termelő inkább okosabban, mint keményebben dolgozik.
Megváltozik továbbá az élet minősége, mivel a tevékenységeit rugalmasabban tudja tervezni – ez jelentős előrelépés a hagyományos, időhöz kötött fejéshez képest.
A robotos gazda el tudja dönteni, mikor kezd, mikor fejezi be a munkát, mikor megy haza. Később kezdhet és hamarabb befejezheti a napot, mint korábban.
A munkahatékonyság elérheti az akár 5500 kg tej/fő/nap értéket is, azonban ehhez a termelőnek szervezettnek és elkötelezettnek kell lennie.
Az automatikus fejőrendszer sikere a menedzsment gyakorlaton valamint a napi és heti rutinok következetes végrehajtásán múlik.

Heti rutinok

Almozás – Az alom típusától illetve az állomány méretétől függően az almozás általában kettő - négy órát vesz igénybe hetente. A megfelelő szervezés, logisztika itt is kulcsfontosságú, mivel nem csak a munkát érinti, hanem a tehénkomfortot és a tehénforgalmat is.

Tehenek mozgatása a telepen – A tehenek mozgatása, csoportosítása, más területekre terelése kb. egy-két órát vesz igénybe hetente ugyanúgy, mint a hagyományos fejési rendszerű telepeken.

Robot és egyéb berendezések karbantartása – A kehelygumi csere és néhány karbantartási feladat a heti rutin része. Ajánlatos a rendszer egyéb részegységei (pl. vákuumszivattyú) számára is megfelelő karbantartási rutint kidolgozni. A rendszeres karbantartás biztosítja a megfelelő teljesítményt és termelékenységet. Csak heti két óra ráfordításával az átlagostól a kiváló teljesítmény felé lehet elmozdulni.

Állatorvos látogatása – Hasonlóan a hagyományos rendszerekhez, hetente egy – két órát vesz igénybe.

Folyamatos figyelemmel kísérés és értékelés – A sémák, rutinok kidolgozása és követése nagyszerű dolog, ugyanakkor azokat folyamatosan értékelni kell, és amennyiben szükséges változtatni kell rajtuk. Ajánlatos hetente egy - két órát a szaktanácsadókkal (állatorvosokkal, takarmányosokkal) tölteni és megbeszélni az esetleges problémákat illetve értékelni az eredményeket és meghatározni a jövőbeni feladatokat, rutinokat.

Tőgy szőrtelenítése – Nagyon fontos a robot megfelelő működéséhez. A megfelelő szerszámokkal, berendezésekkel (nyíró, perzselő, stb.) való hatékony munkához ajánlott nyakmegfogók alkalmazása. Minden állatnál el kell végezni a szőrtelenítést legalább két havonta, ugyanakkor a tőgyeket hetente ajánlott ellenőrizni, hogy nincsenek-e hosszú szőrszálak rajtuk. Heti egy óra idő befektetés busásan megtérül a robot teljesítményében.

A jól működő robotos telep napi rutinjai

Robotos rendszer használatakor a gazda nem a fejéssel, hanem egyéb telepi dolgokkal foglalkozhat. Amennyiben a gazdának nehézséget okoz a tehenekkel foglalkozni, úgy számára a robot nem megoldás. A robotos rendszer sikere a munka minőségén múlik. A siker értékelése előtt magasra kell tenni a gazdának a saját számára is a mércét.

 

A Milkproduction.com weblapon megjelent cikk fordítása.
Szerző: Francisco Rodriguez, fejési rendszerek szakértője

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.