A robotos fejéshez legmegfelelőbb tehenek kiválasztása

Az automatikus fejőrendszerek (AMS) által fejt teheneknek egészségeseknek és termelékenyeknek kell lenniük.  Megfelelő helyeken elhelyezkedő tőgybimbókkal kell rendelkezniük, lábvég problémáik pedig nem lehetnek, hiszen az visszavetné őket mozgásukban. Márpedig a megfelelően működő robotos istállókban a teheneknek aktívnak kell lenniük.

De vajon elegendők-e a fenti követelmények? Nem kell-e megvizsgálnunk, hogy a tehenek alapvetően megfelelő temperamentummal rendelkeznek-e a robotos fejéshez? A legújabb kutatások megadják a választ. Bizony a tehenek teljesítménye a különböző kialakítású istállókban összefüggésbe hozható temperamentumos tulajdonságaikkal. 

Az automatikus rendszerekben fejt teheneknek a hagyományos rendszerekben lévő tehenekkel megegyező funkcionális tulajdonságaiknak kell lenniük, azonban a temperamentumuk tekintetében további követelmény, hogy nyugodtak ugyanakkor irányíthatóak legyenek. Francisco Rodriguez, a DeLaval szakértője magyarázata szerint a termékenyítéshez használt bikák kiválasztásakor sok szempontot figyelembe kell venni. A hagyományos fejőrendszerekhez hasonlóan az utódoknak egészségeseknek, nagy termelékenységűnek, hosszú élettartamúnak kell lenniük, ugyanakkor a termékenyíthetőséget és a tőgygyulladásra való hajlamot is figyelni kell. Fontos továbbá a lábak, lábvégek alakulása és a tőgyforma is. Nem számít, hogy a tehén magas vagy alacsony, fekete- vagy vöröstarka, az a fontos, hogy megfelelően aktív legyen és megfelelő legyen a tőgyalakulása. A sánta tehén nem mozog, így nem fog a robotba se bemenni. nem lesz fejve, nem fog enni és a végén ki kell selejtezni. 

A tőgyalakulás a modern genetikai szelektálásban folyamatosan javul, azonban a szelekció olyan tulajdonságokkal rendelkező tőgyre irányult eddig, ahol a két hátsó tőgybimbó közel van egymáshoz, amely megfelelő a hagyományos fejőházakban, azonban problémákat okozhat a robotok számára. Ha a túl közel elhelyezkedő tőgybimbók miatt a robot nehezen tudja felhelyezni a fejőkelyheket, akkor a fejési sebesség csökken, az állásban töltött idő növekszik, a rendszer teljesítménye csökken. Ráadásul a nem megfelelő kifejés tőgyproblémákhoz, tőgygyulladáshoz vezethet, ami a tejminőség és tejmennyiség csökkenését vonja maga után.
A tőgybimbók mérete szintén fontos tényező, itt is a homogenitásra kell törekedni. Ha a tőgybimbók mérete változatos az állományban, akkor nehéz megfelelő kehelygumit találni hozzá.

A megfelelő temperamentum a robotos fejéshez

A tehenek temperamentumának és viselkedésének hatása sok területen érezhető. Még az egészséges, nagy termelékenységű tehenek is problémásak lehetnek, ha nem megfelelően viselkednek a robotban.
A robotban töltött idő optimalizálása a hatékony rendszer egyik feltétele. Az ideges, stresszes, magát kényelmetlenül érző tehén rugdos az állásban, amely hosszabb kehely felhelyezési időt eredményez. Az állásban töltött idő növekszik, a napi fejések száma csökken. Ez kihat a napi tejmennyiségre, ami a termelés és a nyereség csökkenését eredményezi.
A fejési sebességet szintén befolyásolja a tehén temperamentuma: az ideges állat adrenalin szintje megnövekszik, amely blokkolja az oxitocin reflexet és zavarja a tejleadást. Amennyiben ennek következtében a tehén nincs megfelelően kifejve, az befolyásolja a tőgyegészséget.
“A fejés közbeni viselkedés nagyon fontos, remélhetőleg a mesterséges megtermékenyítéssel foglalkozó cégek oda fognak figyelni erre a szempontra is. Néhány vállalat már most szelektál fejési sebesség és fejési tulajdonságok alapján, de a tehenek temperamentumával még nem foglalkoznak” - ismerteti Francisco Rodriguez.
Az automatikus fejési rendszerben lévő tehenek nem csak a robotban kell, hogy megfelelően viselkedjenek, de megfelelően aktívnak is kell lenniük. A tehenek az ilyen rendszerekben magukra vannak hagyva, ideális esetben nem kell őket terelni. A lusta, nem aktív tehenekkel nem lehet elérni a megfelelő tehénforgalmat és az istálló teljesítménye nem éri el a kívánatos szintet.
“A tehenek aktivitása, megfelelő mozgása nem csak az egészségi állapotuktól függ, de a genetika is befolyásolja. Ismeretes, hogy néhány vérvonal agresszívebb, mint a többi, amely jobban megfelel az aktív robotos istálló követelményeinek.” – mondja Francisco, majd hozzáteszi – „Olyan egyedeket szeretnénk, amelyeket magukra lehet hagyni az istállóban, hiszen a gazda jellemzően nincs a tehenek közelében a robotos rendszerben.  Úgy gondolom, az emberek többsége alulbecsüli ennek jelentőségét.”

A genetikai szelekció

A mesterséges megtermékenyítéssel foglalkozó cégek ebbe az irányba mozdultak el, olyan bikákat válogatnak, amelyek utódai megfelelőek az automatikus fejéshez.
A Semex genetikusai előállították a Robot Ready™ védjeggyel forgalmazott termékvonalat, amely speciálisan a robotos telepek igényeinek megfelelő tulajdonságokkal rendelkezik.” mondja Brand Sayles, a Semex marketing igazgatója. „Ezen bikák utódai olyan tehenek, amelyek tőgyalakulása megfelelő, a robot könnyen megtalálja a tőgybimbókat, nagyon termelékenyek és megfelelő láb és lábvég alakulással rendelkeznek, így sok laktáción keresztül megfelelően mozognak az istállóban. A Robot Ready™ teheneknél különösen odafigyelünk a megfelelő fejési teljesítményre, tejleadási sebességre és a temperamentumra is. Nyugodt, de aktív teheneket válogatunk”

Az automatikus fejési rendszerek olyan teheneket igényelnek, amelyek maguktól besétálnak a robotba, nyugodtan hagyják felhelyezni a fejőkelyheket, gyorsan leadják a tejet majd maguktól kimennek anélkül, hogy ember lenne a közelükben. Lehet egyszerre ennyi tulajdonság szerint szelektálni?
Dr. Kees van Reenen állattenyésztő szakember magyarázata szerint a temperamentumot a különböző viselkedési hajlamok összessége hozza létre. Ez határozza meg, hogy mely egyedek sebezhetőbbek vagy sikeresebbek egy-egy adott helyzetben. Ezen tulajdonság is szelekciós kritérium kell, hogy legyen egy sikeres tenyésztési programban.

Doktori értekezésében (A fejőstehenek temperamentumának vizsgálata) van Reenen ismerteti, hogy a tehenek temperamentumát mi befolyásolja:  

• félelemérzet (meghatározza, hogy az állat mennyire lesz félős vagy izgatott egy adott stresszhelyzetben)
• aktivitás (a tehenek aktivitása nagymértékben függ attól, hogy mennyire vannak elkülönítve a társaiktól)
• szocializáció (meghatározza a motivációt a fajtársak, azaz a többi tehén között)

Megállapítható, hogy e tulajdonságok befolyásolják a tehenek „fittségét”, azaz többek között az egészségi állapotát, termékenyíthetőségét és élethosszát. A „klasszikus” egészségi tulajdonságok (ellési időközök, élethossz, lábegészség, tőgyegészség) mellett a temperamentumos tulajdonságokat is figyelembe kell venni a tenyésztés során, és a megfelelően ellenálló, robosztus, aktív és egészséges tehenekre kell törekedni.
A kutatás során kiderült, hogy lehetséges a temperamentumos tulajdonságok megfigyelése és mérése a teheneknél, így lehetséges a megfelelő szelekció az automatikus fejéshez.
Van Reenen és kollégái hosszabb időn át figyelték a teheneket borjú koruktól az első ellésig. Bebizonyosodott, hogy összefüggés van a fiatal korban mutatott temperamentumos tulajdonságok és később a fejőberendezésben való viselkedés között. Azon borjak, amelyek a leghangosabbak voltak akkor, amikor elkülönítették őket társaiktól (a szocializációs tulajdonságot jelzi), gyorsabb tejleadásúak voltak a fejés folyamán. 

Egy másik tudományos tanulmány szerint összefüggés lehet a félősség és a tőgygyulladásra adott immunválasz között, valamint az agresszióra való hajlam és a lábvég problémák között. Ez tudományos szempontból azt jelenti, hogy a temperamentumos tulajdonságok jelezhetik, mennyire lesz képes az állat alkalmazkodni a tartási körülményekhez, pl. hogyan fog teljesíteni az adott istállóban és fejőberendezésben.

A különböző tartási körülmények eltérő temperamentumot igényelnek

A szocializációs tulajdonságok nagy valószínűséggel nem fontosak azon tehenek esetében, amelyek a telet kötött istállóban, a nyarat pedig legelőn töltik. Azon teheneknél viszont, amelyek egész évben egy telített robotos pihenőbokszos istállóban vannak összezárva, a temperamentumos karakterisztika nagy jelentőségű.
Kees van Reenen is egyetért Francisco Rodriguez azon megállapításával, hogy a megfelelő robotos tehenek nyugodtak de aktívak:
“Van egy kis félreértés a körül, hogy a megfelelő temperamentumú tehenek ne legyenek érzékenyek. Önmagában nem a nyugodt, félelemérzet nélküli, nem agresszív egyedeket kell keresnünk, hanem az olyan állatokat, amelyek a megfelelő válasz reakciókat adják a különböző helyzetekben, pl. alkalmazkodnak a tartási körülményekhez. Ez bizonyos esetekben azt jelenti, hogy szociális értelemben a teheneknek önzőeknek kell lenniük, sőt néhány helyzetben az a kedvező, ha agresszíven viselkednek.”
Van Reenen kiemelte, hogy ez a terület még nincsen megfelelő részletességgel feltérképezve. További tanulmányokat, kutatásokat kell folytatni a fenotípus és genotípus közötti összefüggésekről. Egyrészt a temperamentumos karakterisztika különbözőségeit más részről pedig az egészségi,”fittségi” karakterisztikát (termékenység, egészség, élettartam) kell górcső alá venni különböző tartási körülmények, istállók és fejőberendezések esetében.

 

 

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.