A különböző almok használata automatikus fejési rendszerek esetében

Az automatikus fejési rendszerek használata esetében az egyik fő kérdés az, hogy milyen almot használjunk a pihenőbokszokban. A megfelelő alomnak ki kell elégíteni a robotos fejés követelményeit, ugyanakkor a fenntartható termelést kell támogatnia. Meg kell felelnie a fenntarthatóság négy alappillérének, azaz az ÁLLATJÓLÉT, a NYERESÉGESSÉG, a SZOCIÁLIS FELELŐSSÉG-VÁLLALÁS valamint a KÖRNYEZETVÉDELEM szempontjainak is.

2013-ban a Minnesotai Egyetem felmérést végzett 52 robotos fejőrendszert használó telepen. A felmérés eredménye szerint a telepek 42%-a pihenőmatracot, 27%-a homok almot, 13%-a vízzel töltött matracot, 6%-a növekvő almot 12%-a pedig valamilyen egyéb almot használt. Tekintsük át ezen almok tulajdonságait az alábbi szempontok szerint: 

  • Tehénkomfort: puhaság, csúszásmentesség valamint alátámasztás tekintetében milyen hatással van a tehénforgalomra és így a fejőrendszer teljesítményére.
  • Mozgékonyság: a sánta tehenek nem keresik fel a robotot. Az egészséges tehenek szükségesek a megfelelő teljesítményhez.
  • Tejminőség és tőgyegészség: elengedhetetlenül szükséges a minőségi termeléshez és nyereségességhez.
  • Hatása a berendezésre: a kopó alkatrészek karbantartási költségei meghatározzák a berendezés nyereségességét.
  • Tehénforgalom: cél a minél több önkéntes látogatás a fejőberendezésben.
  • Összes költség: kritikus tényező bármilyen vállalkozás esetében.
  • Környezet: az automatikus fejőrendszernek meg kell felelnie a helyi előírásoknak. 

Az alom fő típusai

Homok

A homok a tehénkomfort, mozgékonyság, tejminőség és tőgyegészség szempontjából az egyik legjobb alomfajta mind a hagyományos mind a robotos rendszerek esetében.
A Wisconsin Egyetem által 176 telep bevonásával elvégzett kutatás kimutatta, hogy a pihenőmatraccal ellátott pihenőbokszos rendszerekkel összevetve a homok alommal rendelkező rendszerek esetén átlagosan tehenenként naponta kb. 3 literrel több fejt tejmennyiség volt kimutatható. A homok alommal rendelkező állományokban az átlagos szomatikus sejtszám (SCC) értéke alacsonyabb volt, kevesebb volt a sánta tehén, kevesebb a selejtezés és jobb egészségi állapotban voltak a friss fejős tehenek.

Az alábbi szempontokat azonban szintén figyelembe kell venni!
A berendezések elhasználódása, az alkatrészek kopása jelentősen gyorsabb, mint egyéb alom esetében. Ezáltal a karbantartási és üzemeltetési költségek megnövekednek! Általánosságban a homok alom használata a fejőrobotok karbantartási költségeit 50 – 80%-al megnöveli! 

Ajánlás:
Érdeklődjön a robot gyártónál, hogy az Ön esetében a homok alom használata milyen megnövekedett költségekkel jár! Számolja ki, vállalni tudja-e ezeket a költségeket.

Szalma, fűrészpor, faforgács, ill. egyéb szerves eredetű anyagok

A fenti szerves eredetű alomanyagok nagyjából hasonló hatással vannak a tehénkomfortra, mozgékonyságra és tehénforgalomra, a homokkal összehasonlítva. Ugyanakkor használatuk előnyösebb a berendezések karbantartási igényeinek és élettartamának tekintetében. A trágyakezelésben pedig nem jelentenek gondot.

Az alábbi szempontok nagyon fontosak a szerves eredetű alomanyagok használatakor!
A tehenek tisztasága és a higiénia nagyon fontos szerves eredetű almok esetében. A baktériumok szaporodása szempontjából ugyanis az ilyen almok ideális környezetet jelenthetnek, nem megfelelő kezelés esetében. Ezek a baktériumok azután a tőgy fertőzését és így tőgygyulladást okozhatnak.
Az ilyen alomrendszer megfelelő karbantartásához megnövekedett élőmunka igénnyel és megnövekedett alomkezelő vegyszer igénnyel kell számolni. Ez hatással van mind a nyereségre, mind a tehénforgalomra, hiszen az alom karbantartását gyakran el kell végezni, ehhez pedig be kell menni a tehenek közé az istállóba.

Ajánlás:
Részletes, meghatározott munkaműveleteket kell előírni és követni az alom tökéletes karbantartásához. A tőgyekről a szőrt folyamatosan el kell távolítani, mivel a szálas anyagok a szőrökre rátapadnak és befolyásolják a robot tőgy felismerő optikai rendszerét, amely negatív hatással van a rendszer teljesítményére. 

Újrahasznosított trágya szárazanyag (UTSZ)

Az újrahasznosított trágya szárazanyag használata előnyös a tehénkomfort, mozgékonyság, tehénforgalom és költséghatékonyság valamint a berendezések karbantartása, rendelkezésre állás és munkaszervezés tekintetében is. Előállításuk három módja az alábbi:

  1. Anaerob lebontású trágya
  2. Trágyaszeparálás
  3. Mechanikus komposztálódob 

Az UTSZ a pihenőmatracokon 5-10 cm vastagon elterítve vagy mélyebb almos rendszerekben 20-30 cm vastag rétegben alkalmazható. Vékonyabb rétegben nehéz a helyén tartani, szétszóródik illetve az állatok széttúrják. Vastagabb rétegben a coliform baktériumok szaporodásának veszélye jelent gondot. A Minnesota Egyetem által 2012-ben 38 telepen végzett tanulmány szerint a telepek 50%-a mély alomként, 39%-a matracon, 11%-a pedig a kettő variációjában használta az UTSZ rendszert.

Az alábbi szempontok nagyon fontosak újrahasznosított trágya alom használatakor!
A tőgyegészségre nagyon oda kell figyelni! Fennáll ugyanis a coliform fertőzés (elsősorban Klebsiella) veszélye. A veszély fokozottan jelentkezik olyan területeken, ahol nyáron jellemzően meleg, párás az időjárás, ez ugyanis kedvező körülményeket jelent a baktériumok szaporodásának. 

Ajánlás:
Megfelelő oltási program szükséges a coliform eredetű tőgygyulladások megelőzésére és kezelésére. A külső hőmérsékletet, az alom szárazanyag tartalmát és hőmérsékletét naponta ellenőrizni kell, ha szükséges be kell avatkozni. Részletes, meghatározott munkaműveleteket kell előírni és követni az alom tökéletes karbantartásához.

Pihenőmatrac

Világszerte a pihenőmatracok használata a legnépszerűbb a robotos istállói rendszerekben. Használatuk sikere nagyban függ a minőségtől, megfelelő karbantartástól és a felületükön használt alomanyagtól. Megfelelő odafigyeléssel jó tehénkomfortot, mozgékonyságot, tejminőséget és tőgyegészséget lehet elérni használatukkal. A berendezés karbantartására nincs nagy hatással, a tehénforgalmat nem zavarja, mivel az alomanyagok kijuttatása jól automatizálható. Ezen szempontok figyelembevételével a pihenőmatracokkal sikeres működés érhető el. 

Az alábbi szempontok nagyon fontosak pihenőmatracok használatakor!
A tehénkomfort és a mozgékonyság tekintetében odafigyelést igényelnek. A nem megfelelő pihenőmatracok teljesítménye behatárolt a csúszásmentesség, alátámasztás és puhaság területén, emiatt a tehenek ilyenkor jellemzően többet állnak, rövidebb ideig fekszenek, és több időt töltenek a közlekedő folyosókon. Ez negatívan befolyásolhatja a tehénforgalmat, a napi fejések számát és a tejtermelést.
A tőgyegészség tekintetében megfelelő az alkalmazásuk. A robotos telepeken végzett felmérés kimutatta, hogy a pihenőmatracokat használó telepeken az átlagos szomatikus sejtszám (SCC) 150.000 és 300.000 között változott a tejtartályban. 

Ajánlás:
Válassza az elérhető legjobb pihenőmatracot, amely a legjobb teljesítményt nyújtja az alátámasztás, csúszásmentesség és kényelem területén. Mindig használjon a matrac felületén alomanyagot a megfelelő tehénkomfort és felületi tisztaság elérésének érdekében. A 2 – 5 cm vastagságban alkalmazott alom optimális tehénkomfortot és megfelelő tőgyegészséget biztosít. Részletes, meghatározott munkaműveleteket kell előírni és követni a pihenőmatracok és az alom tökéletes karbantartásához. 

Növekvő almos rendszer

A növekvő almos rendszerek a tehénkomfort, mozgékonyság, beruházási költség és a berendezések élettartama tekintetében jelentős előnyökkel rendelkeznek.
A termékenyítésre szintén jó hatással van, ugyanis jól megfigyelhetőek az ivarzó tehenek. Az állatok általános egészségi állapota is általában jobb, mint az egyéb rendszerekben. A Kentucky Egyetem felmérése szerint a két ellés közötti idő 14,3 hónapról 13,7 hónapra csökkent két év alatt a növekvő almos rendszer bevezetése után. Az istálló kialakításától illetve a helyi körülményektől függően a növekvő almos rendszer üzemeltetési költségei akár elenyészőek is lehetnek. 

Az alábbi szempontok nagyon fontosak növekvő almos rendszer használatakor!
A tejminőségre és a tőgyegészségre nagyon oda kell figyelni, mivel az egyéb rendszerekkel összehasonlítva itt a legnagyobb a trágyával szennyezett tehenek aránya. Mint minden egyéb szerves alomanyagot használó rendszernél, így ennél is a megfelelő munkaszervezés elengedhetetlen.
A helyi körülményektől függően az alom költsége akár nagyon magas is lehet, ha például a szalmát nem maguk állítják elő, hanem vásárolni kell. Általában a gabonatermesztést is folytató gazdaságoknál a szalma ellátás nem jelent gondot. 

Ajánlás:
Az állathigiénia tükrözi a növekvő alomban lévő komposzt állapotát. A növekvő almos rendszerek megkövetelik a tudást a megfelelő komposzt előállításához. A hőmérsékletet, páratartalmat, nedvességtartalmat és az egy állatra jutó terület nagyságát folyamatosan figyelemmel kell kísérni. Kerülni kell a friss zöld vagy nedves anyag bevitelét, mivel ezek szinte azonnal a Klebsiella baktériumok számának növekedését okozzák, ezáltal növelik a coliform tőgygyulladás valószínűségét. Megfelelő oltási program szükséges a coliform eredetű tőgygyulladások megelőzésére és kezelésére. Részletes, meghatározott munkaműveleteket kell előírni és követni a pihenőmatracok és az alom tökéletes karbantartásához. Az istálló kialakításánál ügyelni kell arra, hogy megfelelő legyen a tehénforgalom és az állatok terelése se ütközzön nehézségekbe, amennyiben szükséges.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.