A kiválóan működő robotos rendszer kialakítása

Az automatikus fejési rendszert használó termelőknek fel kell tenniük magukban a kérdést: “Vajon megfelelő a teljes rendszer kialakítása, a különböző termelési rutinok használata ahhoz, hogy a teljes mértékben ki tudjuk használni az állomány genetikai lehetőségeit”?

A fejőrobotok beszerelése nem csak a termelési tevékenységeket változtatja meg, hanem lehetővé teszi, hogy a tehenek egyedi igényeik szerint alkalmazkodjanak a rendszerhez. Az állomány viselkedése befolyásolja a kézi munka igény csökkenését a telepeken, Tanulmányok alapján az automatikus rendszer használatával az egy állatra jutó munkaigény éves szinten 6,3 órával csökken, a hagyományos fejéshez viszonyítva.
A munkaidő további kb. 30%-al csökkenthető azzal, ha az állomány tenyésztési programjába beillesztik azon paramétereket a szelekciós kritériumok közé, amelyek a robotos fejéssel kapcsolatosak, azaz az állomány egyedei egyre jobban illeszkednek a robotfejés követelményeihez.

A megfelelő működéshez elengedhetetlen, hogy a telep infrastruktúrájának a kialakítása olyan legyen, amely megfelel az állatok egyedi igényeinek és motivációinak, azaz minden állat megtalálja a számára legmegfelelőbb helyet és rutint az állományban.
Tanulmányok alapján a tehenek napi időtöltése a hagyományos fejést végző telepekhez hasonló. Lényeges különbség azonban, hogy a tehenek maguk határozhatják meg a számukra legmegfelelőbb időpontokat a különböző tevékenységekhez.

Az automatikus fejési rendszert használó tehenek napja öt fő tevékenységre bontható. Ez látható az 1. ábrán. Ezen tevékenységek a pihenés, fejés, evés, szocializációs tevékenység és ivás.

Etetés

A fejőrobotos telepek egyik legfontosabb tevékenysége a megfelelő takarmányozás kialakítása.
Az etetés idejének maximalizálása a megfelelő méretű etetőasztal kialakításával elengedhetetlen a rendszerben. A takarmánynak folyamatosan rendelkezésre kell állnia az etetőasztalon. Ezzel biztosítható a magas szárazanyag bevitel és a megfelelő tehénforgalom, amely hozzájárul a fejések számának és a kifejt tejmennyiség növekedéséhez.
Az automatikus rendszerben a tehenek kb. 3,5-4 órát töltenek evéssel. A napi fejések számától függően ehhez még hozzájön kb. 14 – 28 perc, amit a robotban abraktakarmány fogyasztásával töltenek.
A tehenek a robotos rendszerben nem a csoport szinkronitásnak megfelelően vesznek részt a különböző tevékenységekben. Ez elsősorban a fejések eloszlásában mutatkozik. Az etetésnél ez nem feltétlenül jelentkezik ilyen határozottan. A szabad tehénforgalom és először-etetés tehénforgalom esetén a tehenek túlnyomó része a friss takarmány kiosztásakor megy az etetőtérbe. Ez azt jelenti, hogy ezen esetekben szükséges lehet a több etető hely biztosítása az etetőtérben.
Azon telepeknél, amelyek az abrak nagy részét nem a tömegtakarmányban, hanem a robotban illetve az istállóban elhelyezett etetőállásokban biztosítják, rövidebb etetőasztal is elegendő.
Azon telepek számára, amelyek PMR (részleges takarmánykeverék) etetést alkalmaznak naponta 2x és takarmány rendezést, visszatolást a jászolra naponta 4 – 6x, ajánlott a hosszabb etetőtér kialakítása. Ez azért fontos, hogy az alacsony rangú tehenek is megfelelő takarmányhoz jussanak, a magasabb rangú egyedek ne szemezgessék ki az abrakot a keverékből.
Az először-fejés tehénforgalmi rendszerben a legkisebb a tehenek csoportos viselkedése, mert ebben az esetben a fejési engedéllyel rendelkező egyedeket kiválogatjuk fejésre és csak az után mehetnek az etetőtérbe. Ezen tehénforgalmi rendszert használó telepek tapasztalták a legjobban az egyedi viselkedési mintát, így ilyen esetben rövidebb etetőtér is elegendő.
A gyakori takarmány kiosztás és visszatolás maximalizálja a tehenek etetőtérben eltöltött idejét, hiszen mindig van motiváció a helyváltoztatásra. Ez hozzájárul a magasabb szárazanyag bevitelhez, a tejmennyiség növekedéséhez és a fejési időközök csökkenéséhez, továbbá kevesebb a kézzel beterelendő tehenek száma is fejésre. A szabályos fejési időközök hozzájárulnak az utófertőtlenítés után szükséges állás idő növekedéséhez is, azaz, hogy a tehenek fejés után ne feküdjenek le azonnal.

Fejés

Az automatikus fejést használó telepeken nem ritka a napi négyszeri fejés sem egyes teheneknél. A tehenek a fejés tekintetében teljesen elvesztik a csoportviselkedést és egyedileg mennek a fejőállásba. A friss fejős állomány gyakrabban látogatja a fejőállást, mint a közepes és késői laktációs egyedek.
Fontos észben tartan, hogy a fejések számát sok tényező befolyásolja (takarmányozás, tehénforgalom, robot teljesítmény, állomány mérete). Ezen tényezők figyelembe vételével a tervezés folyamán biztosítható, hogy a beruházó elérje céljait.
Egy tanulmány szerint a szabad tehénforgalomban részt vevő egyedeknél a fejések száma naponta 2,4 – 2,7 körül alakul állomány szinten, míg az irányított tehénforgalmat használó telepeken ez 2,5 – 2,9 körül alakul.
A különböző tehénforgalmi rendszereket használó telepeket megfigyelve megállapítható, hogy a megfelelő motiváció kulcsfontosságú a napi fejések számának maximalizálásához és a kézi munka igény minimumra csökkentéséhez.
A hatékony fejési időközök eléréséhez szükséges, hogy fejésenként kb. 14 liter tejet adjanak le a tehenek. Ezt illetve az állomány átlagát alapul véve az egyes egyedek fejési teljesítménye és ez által a napi fejések száma kevesebb és több is lehet. Az irányított tehénforgalom esetén a fejési engedéllyel nem rendelkező tehenek vagy pihennek, vagy az etetőtérben vannak, fejésre csak az engedéllyel rendelkező egyedek kerülnek.
A tehenek a laktációs időszak első harmadában jellemzően 3-4 óránként haladnak át az intelligens válogatókapun. Fontos, hogy a fejési engedélyeket e ritmus alapján állapítsuk meg. A telepirányító rendszerben elérhető tehén adatok segítenek akár az egyedi fejési időközök meghatározásában is.
Az automatikus fejési rendszerben a tehenek jellemzően 2- 3 órát töltenek fejéssel. Ez magában foglalja a fejési időt és a várakozási időt is. Ez az érték nagyon hasonló a hagyományos fejési rendszerekben eltöltött időhöz, lényeges különbség azonban a várakozás idő alatt a stressz szintje.
A domináns egyedek szinte csak perceket töltenek a várakozótérben, míg az alacsony rangú egyedek akár órákat is várakozhatnak. Ezért javasolt nagyobb telepeken a több robotot használó istállókban az ennek megfelelő csoportosítás.
Az irányított tehénforgalommal rendelkező rendszereket úgy kell kialakítani, hogy a fejés előtti várakozás ideje lehetőleg ne legyen 1 óránál hosszabb.  A hosszú idők azonnali hatásként jelentkeznek a tejmennyiség csökkenésében.
A fejési tevékenységeknek három csúcs időszaka van: reggel 5 és 10 óra között, 12 és 15 óra között valamint 17 és 24 óra között. Az etetést ezen időközökön kívül szervezve a teheneket motiválni lehet a mozgásra, ezáltal a tehénforgalom nő, és a robot látogatottsága is növekszik.

Pihenés

Az automatikus rendszerben a tehenek jellemzően 11-12 órát töltenek fekvéssel, pihenéssel. Ez nagyon fontos tevékenység nem csak a tehenek egészsége és termelése szempontjából, hanem azért is, mert a pihenőbokszokban fekvő tehenek nem blokkolják a kapukat és átjárókat, nem zavarják a tehénforgalmat.
A megfelelő alom rendkívül nagy jelentőségű a megfelelő pihenési idő eltöltésében valamint a sántaság megelőzésében. A homok almot összehasonlítva a pihenőmatracos rendszerrel azt tapasztaljuk, hogy a tehenek kb. 1 órával többet, azaz kb. 12,5 órát töltenek a pihenőbokszban. A homok alom alkalmazása esetén azonban figyelembe kell venni negatív hatásait a műszaki berendezésekre.
A megfelelő tehémkomfort biztosítása esetén a teheneknél meg lehet figyelni az egyedi viselkedés eltéréseket. A nagy termelékenységű tehenek jellemzően aktívabbak, míg a kisebb hozamú egyedek több időt töltenek a pihenőbokszban.

Ivás

A megfelelő mennyiségű és minőség�� ivóvíz rendkívül jelentős a megfelelő termelékenység biztosításához. Ennek jelentőségét gyakran alábecsülik a telepeken. Ugyan az ivás csak 5-7 percet vesz igénybe naponta, ne felejtsük el jelentőségét: a tej 87 százaléka víz! Elengedhetetlenül szükséges az élethez, biztosítsuk tehát elérhetőségét az istállókban.

Állás, szocializáció

A tehenek 5-7 órát töltenek naponta állva, vagy az állásban vagy a közlekedő úton. A magas termelékenységű teheneknél ez az idő több, amit jellemzően az etetőtérben töltenek. A nem megfelelő kialakítású istálló illetve a rossz tehénforgalmi rendszer azt eredményezi, hogy a tehenek többet állnak, ami lábvég problémákhoz vezethet, ez pedig a takarmányozást és a pihenést is befolyásolja. A megfelelő kialakítású istálló elengedhetetlen a tökéletesen működő rendszerhez.

Összegzés

Minden a tehenekről szól. Ha az egyed megfelelő genetikai potenciállal rendelkezik, megfelelő kialakítású istállóban tartózkodik, kiváló a tehénkomfort és megfelelő a tehénforgalom, akkor többet étkezik, több tejet termel, többet szocializálódik a megfelelő csoportban, és amennyiben megfelelő a robot terület elérhetősége, akkor több tejet is tudunk fejni tőle. Ezután pedig jól megérdemelt pihenését töltheti a megfelelően kialakított, puha, kényelmes matraccal rendelkező pihenőbokszban. B

Biztosítsa a legjobb körülményeket termelő tehenei számára, hogy elvégezhessék a dolgukat, termeljenek több nyereséget Önnek!

Az automatikus fejőrendszerű istállóval Ön magasabb szintre léphet! 

A Milkproduction.com weblapon megjelent cikk fordítása.
Szerző: Francisco Rodriguez, fejési rendszerek szakértője

 

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.