A pulzáció és annak hatása a kehelygumi mozgására

A fejés folyamán a fejőkehelyben a borjú szopását igyekszünk a lehető legjobban utánozni. Ehhez egyrészt szívás, másrészt ütemes masszírozás szükséges. A fejőberendezésben a kapocs az állat és a berendezés között a kehelygumi, ennek mozgatásával imitáljuk a borjú masszírozását, a vákuum segítségével pedig elvégezzük a szívás feladatát. A borjú szopását imitálva, a vákuum hatására a tőgybimbó csatorna kinyílik és a tejet a vákuum kiszívja.

Az első szíváson alapuló fejőkészülék alapelve megegyezett a borjú szopásának mechanizmusával egy nagyon fontos dolgot kivéve - a ritmikus megszakítást (a borjú nem folyamatosan szívja a tejet, hiszen le kell azt nyelnie). Az egyterű, pulzátor nélküli fejőkehelyben folyamatos volt a fejés. Az állandó vákuum eredménye az lett, hogy a vér és nyirok összetódult a tőgybimbó végében elzárva a bimbócsatornát, nehezítve, csökkentve a tejáramlást, gyengítve a bimbócsatorna védekező mechanizmusát a különböző tőgyet megtámadó baktériumok ellen. 

A vákuumos fejőkészülékek sikertörténete a kétterű kelyhek feltalálásával vette kezdetét. A szíváson alapuló fejőgépek sikerének a kulcsa a merev kehely, a pulzátor és a kehelygumi feltalálása volt. A kehelygumi olyan része a gépnek, mely közvetlen kapcsolatba kerül a tehénnel, annak tőgybimbójával, így ez a legfontosabb eleme a fejőgépnek. A kehelygumi teszi lehetővé, hogy a rugalmatlan fejőgép alkalmazkodni tudjon a tőgy és tőgybimbók megannyi változatához.

A kétterű fejőkehely kialakítása folytán a kehelygumi feszített állapotban kerül behelyezésre a merev kehelybe. Fejés közben a kehelygumi egész belső felületére vákuum hat. A pulzátor működése szabályozza, hogy a pulzációs térben mikor legyen atmoszférikus levegő illetve vákuum. Ez lehetővé teszi, hogy a fejővákuum folytonosságát felváltsa a masszírozó fázis.A masszírozó ütem alatt a vákuumtérben atmoszférikus levegő van. A nyomáskülönbség a kehelygumi mentén a kehelygumi záródását okozza, így az körbezárja a tőgybimbó csúcsát és nyomást gyakorol rá. A tejfolyás szünetel és a tőgybimbó csúcsa masszírozódik. A masszírozó ütem során a tőgybimbó a szívási ütemhez viszonyítva kétharmadára van összenyomva. Szívási ütem alatt a vákuumtér kiürül, a kehelygumi kinyílik és megindul a tejfolyás. A kehelygumi ciklikus záródását és nyitódását pulzációnak hívjuk. 

A tejfolyás akkor indul meg a tőgybimbóból, amikor a kehelygumi körülbelül félig nyitva van, és akkor szűnik meg, amikor a kehelygumi félig záródott. Tehát a tejfolyáshoz illetve annak megszűnéséhez nem szükséges a kehelygumi teljes zártsága ill. nyitottsága.
A pulzációs térben a vákuumingadozást a pulzációs görbe mutatja.

A görbe - azaz egy pulzációs ütem - négy szakaszra bontható:

Az A fázis a növekvő vákuum szakasza vagy más néven nyitási szakasz. Ennek hosszát jellemzően az határozza meg, hogy mennyi atmoszférikus levegőt kell kiszívni a vákuumtérből. Ez pedig a pulzátor tömlő hosszától valamint a fejőkehely térfogatától függ. A tejfolyás kb. az A fázis 25-50%-nál indul meg, a kehelygumi falvastagságától és előfeszítettségétől függően.
A B fázis a stabil vákuum szakasza vagy szívási fázis. Itt a tejfolyás folyamatos, a vákuumszint megegyezik a rendszer vákuum szintjével. Az ISO szabvány szerint a B fázis minimális tartama a teljes ciklus 30%-a kell, hogy legyen.
A C fázis a kehelygumi záródásának fázisa, melynek során folyamatosan csökken a vákuum a pulzációs térben. Hosszát szintén az határozza meg, mennyi atmoszférikus levegőnek kell beáramlani, azaz a pulzátor tömlő hosszától valamint a fejőkehely térfogatától függ. A tejfolyás kb. a C fázis 50-75%-ig tart.
A D fázis során a kehelygumi zárt, ilyenkor a pulzációs térben atmoszférikus nyomás található. Ez a szorítási vagy masszírozó fázis. A D fázis hossza minimum a pulzációs ciklus 15%-a ill. min. 150 millisec. kell, hogy legyen az ISO szabvány szerint.
A pulzátorok csak az A és C fázis kezdetét vezérlik, azonban ezen fázisok hossza nem a pulzátor jellemzőitől, hanem a fejőkészüléktől függ. 

Az egy perc alatt lezajló pulzációk száma adja a pulzációs ütemszámot. Az általánosan elterjedt ütemszám 60 pulzáció percenként.
Az (A+B) és (C+D) fázisok, azaz a SZÍVÁS:SZORÍTÁS aránya pedig az ütemarányt határozza meg. A leggyakoribb ütemarányok a 60:40, 65:35 és 70:30.
A pulzátorok (elsősorban az olyan mechanikus működtetésű pulzátorok, mint a hidropulzátor vagy a levegős pulzátor) jellemző adata még a sántítás, amely a pulzátor két kimenete között mutatja az A+B fázisok különbségét. Ez nem lehet több, mint 5%pont. A modern elektronikus vezérlésű és működésű pulzátorok esetén a sántítás már nem lehet probléma. 

A kehelygumi mozgását a fejőkehelyben a pulzációs vákuumtérben uralkodó nyomás váltakozása okozza. A gumi mozgását az alábbi ábra mutatja:

Az ábrán sárgával jelzett tartomány a gumi mozgási területe, azaz a pulzáció során ezen a területen belül nyit és zár a gumi. A kritikus záródási nyomáskülönbségnél (CCPD) a kehelygumi záródni kezd. Ha a nyomáskülönbség tovább nő, a kehelygumi gyorsan deformálódik. Az érintési nyomáskülönbségnél (TPPD) a kehelygumi szemben lévő falai egymáshoz érnek. Ez a két tényező a pulzációs görbén behatárolja azt a területet, ahol a kehelygumi mozgás észlelhető. A fenti ábrán látható, hogy a kehelygumi fala rövid ideig mozog, és ez a mozgás gyorsan történik. A gumi mozgása gyorsabban lezajlik, mint az A vagy a C fázis hossza.
Az az idő, ami alatt a kehelygumi nem "mozog" - legalábbis nem olyan nagy mértékben - a masszázs miatt fontos. A TPPD a kehelygumi azon állapotát mutatja amikor a két szemközti fal összeér. Az alakja ilyenkor egy nyolcashoz hasonlítható. A TPPD után tovább záródik a gumi egészen egy lapos formáig. A tőgybimbó ilyenkor teljesen össze van nyomva.
Mi történik akkor, ha nem a gyárilag előírt kehelygumit használjuk, hanem utánzatot esetleg más gyár termékét? Ha keményebb vagy eltér a gumi anyaga az előírtaktól, akkor a TPPD lejjebb, a CCPD feljebb tolódik, ezért a masszázs fázis rövidebb lesz.

A kehelygumi falának mozgása a fejési vákuumtól is függ. Amennyiben nagyon magas a tejfolyás, és a fejési vákuum ennek eredményeképpen csökken, úgy a CCPD és a TPPD szintek lejjebb tolódnak, azaz hamarabb bekövetkezik a záródás. A megfelelő, stabil vákuumszint tehát szintén rendkívül fontos a kehelygumi mozgási paramétereinek megőrzéséhez.

A fejőberendezésekkel szemben támasztott követelmények

A fejőberendezéseknek a megfelelő működéshez meg kell felelniük a vonatkozó előírásoknak, szabványoknak, a felhasználók igényeinek illetve a gyártók által a maguk számára felállított elvárásoknak. A DeLaval, mint vezető fejőberendezés gyártó az itt felsorolt alapelveknek megfelelően alakítja ki berendezéseit.

Tőgykímélő fejés a Duovac segítségével

Ha nagyon leegyszerűsítjük a DUOVAC lehetővé tesz egyfajta együttműködést a tehén, a fejőgép és a fejő közt, hiszen a Duovac tejfolyásvezérelten működik, a tehén tejleadási “sebességéhez” igazodva.

Bővebben

A megfelelő tőgyelőkészítési rutin kialakítása

A kiváló minőségű tej kifejése az egyik legkényesebb művelet a tehenészeti telepeken. Megfelelő végrehajtása pontos, következetes, minden egyes fejés folyamán konzekvensen ugyanolyan kiváló módon végrehajtott mozzanatokat igényel.

Bővebben

DeLaval IodoFence

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.